dnes je 9.12.2022

Input:

Bonusová dovolenka v roku 2022

26.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.10.2.1 Bonusová dovolenka v roku 2022

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Otázka

Zamestnávateľ sa rozhodol priznávať zamestnancom “bonusovú dovolenku.“ To znamená, že zamestnanci ktorí odpracovali u neho viac ako X rokov budú mať nárok na extra 7 dní dovolenky za kalendárny rok. To znamená, že tí čo by mali nárok na 25 dní, budú mať celkovo 32 dní.

Zároveň by však chcel aby táto bonusová dovolenka mala určité špeciálne podmienky - mohla by sa čerpať až po dočerpaní základného zákonného nároku zamestnanca. A nebolo by ju možné prenášať do ďalšieho roka.

Otázka teda znie: tým že je táto bonusová dovolenka zadefinované ako dovolenka (aj keď ide o plnenie nad rámec požadovaný Zákonníkom práce), predpokladáme, že sa na to vzťahujú všetky príslušné ustanovenia Zákonníka práce o dovolenke - nárok, krátenie, čerpanie atď. A tieto zákonné ustanovenia budú mať teda prednosť pred interným predpisom zamestnávateľa.