dnes je 2.4.2020
Input:

Bikesharing forma zdieľania bicyklov v rámci Slovenskej republiky

20.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.02.1.2 Bikesharing forma zdieľania bicyklov v rámci Slovenskej republiky

Ing. Juraj Hammer

Bicykel je na svete už desiatky rokov. Do dnešnej podoby sa pretransformoval veľmi rýchlo. Dnes sa ponúka aj v podobe relaxu alebo športového vyžitia. Forma zdieľania bicyklov bola rozšírená vo svete už dávnejšie predtým ako dorazila aj na Slovensko. Bikesharing sa udomácnil v našich podmienkach a dá sa konštatovať, že sa mu darí a našiel si veľa priaznivcov z radu študentov cestujúcich do škôl, pracujúcich, ktorí radi využijú tento dopravný prostriedok či bežných občanov, ktorí sa presúvajú v rámci mesta. Jedno prvenstvo sa predsa len podarilo aj Slovenskej republike prostredníctvom zdieľania bicyklov a to spustením prvého cezhraničného bikesharingu medzi mestami Štúrovo na Slovenskej strane Dunaja a Ostrihomom na Maďarskej strane rieky Dunaj.

V súčasnosti tvorí cyklistická doprava čím ďalej, tým viac neoddeliteľnú súčasť každodenného života. V rámci verejnej osobnej dopravy je bicykel dopravným prostriedkom, ktorý je hlavne ekologický a vhodný na krátke vzdialenosti. Vzhľadom na fakt, že nevytvára žiadne nežiadúce vplyvy na životné prostredie, prostredníctvom ktorých nevytvára kongescie na komunikáciách či nenapomáha k ďalšej tvorbe emisií patrí bicykel medzi najpopulárnejšie formy prepravy. Zdieľanie bicyklov je služba zabezpečujúca požičiavanie bicyklov osobám, ktoré ich nevlastnia. Hlavnou myšlienkou je poskytovanie týchto bicyklov za prijateľnú cenu alebo bez poplatku. Územnou oblasťou využívania tohto systému je urbanizovaná oblasť, ktorá tým poskytuje obyvateľom výbornú alternatívu k individuálnej automobilovej doprave alebo k hromadnej doprave. Sekundárnou myšlienkou zavedenia systému verejných bicyklov je možnosť využiť prenajatý bicykel ako dopravný prostriedok k prekonaniu poslednej vzdialenosti k dopravným prostriedkom verejnej osobnej dopravy.

Nato, aby mohla dobre fungovať cyklodoprava v mestách je potrebné v prvom rade mať dobre vybudovanú infraštruktúru. Väčšina miest však trpí na tento nedostatok cyklistických chodníkov, respektíve na zlú cestnú infraštruktúru, čo má za následok ťažšie budovanie priestranstva pre cyklochodníky, ako aj bezpečnosť a plynulosť premávky. Vo väčších mestách sa najväčší dôraz kladie na automobilovú dopravu, ktorá prevláda hlavne kvôli dobre vybudovaným cestným komunikáciám, a taktiež pri väčších vzdialenostiach v metropolách, využitie bicykla nie je pre obyvateľov veľmi praktické. Niektoré mestá neumožňujú vybudovanie cyklochodníkov, alebo jazdenie na bicykli z dôvodu svojej geografickej polohy a podobne. Cyklistická doprava dokáže a umožňuje skvalitniť život v mestách a stáva sa čoraz preferovanejším spôsobom využívania v podobe stavania nových komunikácií, tzv. cyklotrás, ktoré ešte viac podporujú rozhodnutie občana, aby sa dal na bicyklovanie. Hlavným prínosom cyklistickej dopravy je malá finančná a priestorová náročnosť, prispôsobenie sa konkrétnym podmienkam a jej šetrnosť predovšetkým k životnému prostrediu.

Ekonomická stránka využívania zdieľaných bicyklov je tiež veľmi dôležitá a nezanedbateľná. Za posledné desaťročia sú mestá na celom svete čoraz viac zahltené nadmerným množstvom automobilov. Táto situácia je neudržateľná nielen vo vyspelých, ale aj v rozvíjajúcich krajinách. Bez dopravného systému, by rozvoj miest nenapredoval. Tento systém podporuje sociálne a ekonomické štruktúry. Dopravné technológie napomáhajú mestám ťažiť z výhod koncentrácie veľkého množstva ľudí k efektívnejšiemu poskytovaniu lepších tovarov a služieb. Ďalšou výhodou je výmena medzi mestami, čo zase umožňuje ekonomickú špecializáciu a efektívnosť.

Ako funguje dopravný systém v mestách, závisí od verejných investícii a politiky a od veľkého množstva dennodenných rozhodnutí uskutočňovaných spotrebiteľmi, kde, ako a kedy cestovať. Pochopenie rozhodnutí pri cestovaní je kľúč k porozumeniu problémov v mestskej doprave a k potencionálnemu riešeniu. Takto sa môžu rozhodovať ľudia aj o forme využívania zdieľaných bicyklov.

  • - Ciele cestovateľa: Občania sa väčšinou v rámci mesta nepremiestňujú kvôli pôžitku z cestovania. Primárnym motívom je presun na iné miesto, kde sa môžu zapájať do rozličných aktivít a majú možnosť vybrať si lepšiu cenu produktov. V tomto zmysle je cestovanie prostriedkom pre iné ciele. Najväčší dopyt je po práci, nakupovaniu, zábave, rekreácii, vzdelaniu či sociálnemu styku,
  • - Zvažovanie výhod: Spotrebitelia zvažujú rôzne výhody cestovania ako sú bezpečnosť, rýchlosť, spoľahlivosť a pohodlie. Každá charakteristika má pre jedinca inú váhu a preto sa môže rozhodnúť, ktorý dopravný prostriedok využije. Ďalšie dôvody môžu byť napríklad environmentálne ako je dopad na životné prostredie – hluk, znečisťovanie, vibrácie a pod.,
  • - Nákladové zváženie: Hlavné náklady, ktoré priamo ovplyvňujú cestovateľov sú: neočakávané náklady na vozidlo, pohonné hmoty, údržba, parkovanie, mýto a podobne. Niektorí cestovatelia môžu tiež zvažovať aj náklady na emisie z vozidiel, ktoré prispievajú ku skleníkovým efektom a ohrozujú zdravie ľudí.

Spôsob fungovania systému zdieľania bicyklov vo väčšine prípadov spočíva vo využívaní chytrých telefónov, kde sa inštaluje aplikácia a nový používateľ sa musí zaregistrovať. Následne už závisí od konkrétneho zriaďovateľa systému bikesharingu akú formu spoplatnenia si zvolí a či vôbec, keďže sú systémy zdieľania bicyklov, ktoré sú bez spoplatnenia. Registrovanie používateľa v systéme zdieľania verejných bicyklov je nevyhnutnou podmienkou pri riadnom fungovaní požičiavania si bicyklov. Z dôvodu, kto si bicykel požičiava, kedy si ho požičiava, koľko ho využíva a kde ho vráti a pod. Tieto dáta sú nevyhnutnou súčasťou vedenia poznatkov o správaní sa používateľov bikesharingu a následného vytvárania vhodných podmienok pre ďalšie napredovanie v zlepšovaní systému požičiavania bicyklov.

Vo viacerých väčších či už aj menších mestách na Slovensku je zriadený bikesharing. Spomenieme pár systémov a konkrétne 5 miest na Slovensku, kde funguje systém verejného požičiavania bicyklov. Do budúcna má pôsobiť zdieľanie bicyklov v každom krajskom meste na Slovensku. V tomto článku bude popísaný systém bikesharingu v Bratislava, Trnave, Žiline, Prievidzi a Nitre.

Najväčší systém zdieľania bicyklov, ktorý funguje na Slovensku je v našom hlavnom meste v Bratislave. Bikeshraing v Bratislave je sponzorovaný