dnes je 30.6.2022

Zmeny v platení preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2022Garancia

16.4.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Zmeny v platení preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2022Garancia

19.3.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Návrh vykonávacieho nariadenia Európskej komisie pre inteligentné tachografy druhej generácie.Archív

11.3.2022, Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňovo uznateľné náklady v rámci home office pre zamestnávateľa v roku 2022Garancia

3.3.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1. januára 2022 týkajúce sa fyzických osôbGarancia

28.1.2022, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Zvýšenie súm stravného pri tuzemskej pracovnej ceste a ich dopady v praxiArchív

23.11.2021, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Výpadok e-kasy a evidovanie tržieb náhradným spôsobom v roku 2022Archív

28.10.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Uplatňovanie daňového bonusu na dieťa od 1.7.2021 a od 1.1.2022Garancia

27.7.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Nárokové náhrady - cestovné náhrady v súvislosti s pracovnou cestou dočasne prideleného zamestnancaArchív

21.7.2021, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Doprava a logistika

Vylúčenie súbehu poskytovania stravnéhoArchív

21.7.2021, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2019
Prístupné pre: Doprava a logistika

Náhrady do rozsahu a do výšky ako pri pracovnej cesteArchív

21.7.2021, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Doprava a logistika

Spôsob poskytovania preddavkuArchív

16.7.2021, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Doprava a logistika

Preddavok bez žiadosti zamestnancaArchív

16.7.2021, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Doprava a logistika

Všeobecné podmienky výpočtu paušálnej sumy na cestovné výdavky za miestnu pravidelnú dopravuArchív

15.7.2021, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Doprava a logistika

Príklady k rozhodným časom vo väzbe na poskytovanie stravného počas zahraničnej pracovnej cestyArchív

13.7.2021, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2019
Prístupné pre: Doprava a logistika

Nedoplatok v cudzej meneArchív

12.7.2021, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Doprava a logistika

Posudzovanie ďalších nárokov v súvislosti s prerušením zahraničnej pracovnej cesty z dôvodu návštevy rodinyArchív

12.7.2021, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Doprava a logistika

Posudzovanie ďalších nárokov v súvislosti s prerušením tuzemskej pracovnej cesty z dôvodu návštevy rodinyArchív

9.7.2021, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Doprava a logistika

Náhrada výdavkov za cesty na návštevu rodiny pri zahraničnej pracovnej cesteArchív

8.7.2021, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Doprava a logistika

Vymedzenie zdaniteľných príjmov na účely sadzby dane z príjmov fyzickej osoby v roku 2021Archív

29.6.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Finančný príspevok na stravovanie ako daňový výdavok od 1. 3. 2021Archív

8.6.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti v roku 2021Archív

12.1.2021, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Účtovanie darčekových poukážok v roku 2020Archív

2.12.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Zmeny v zdaňovacích obdobiach daňovníka pri jeho zrušení a zániku od 1. 10. 2020Archív

21.10.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Zodpovednosť konateľa v s. r. o. v roku 2020Archív

29.9.2020, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Príklad k spotrebe PHL podľa § 19 ods. 2 písm. l) a g) zákona o dani z príjmov v roku 2020Archív

17.9.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Pokyny na testovanie zamestnancov v súvislosti s pandémiou COVID-19 koronavírusuArchív

20.5.2020, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Na čo si dať pozor pri uzatváraní roka 2019 z účtovného hľadiskaArchív

6.2.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Výkon daňovej exekúcie zrážkami zo mzdy a z iných príjmov v praxiArchív

3.12.2019, Ing. Božena Jurčíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Zmeny v zákone o dani z príjmov fyzických osôb s účinnosťou od roku 2020, 2021 a 2022Archív

10.10.2019, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Vkladová povinnosť spoločníkov vs. kontrolná činnosť konateľovArchív

10.10.2019, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Účtovanie kurzových rozdielov v roku 2019Archív

16.9.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Registračná povinnosť pre DPH u živnostníkov v roku 2019Garancia

16.8.2019, Zuzana Sidorová Tax Manager, Crowe Advartis Tax, k.s., nezávislý člen medzinárodnej siete Crowe Global, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Zvýšenie súm stravného pri tuzemskej pracovnej ceste a ich dopady v praxi od 1. júla 2019Archív

23.7.2019, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Použitie vlastného cestného motorového vozidla na žiadosť zamestnanca pri tuzemskej pracovnej cesteGarancia

19.7.2019, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Archivácia účtovných záznamov podľa zákona o účtovníctve v roku 2019Archív

21.6.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Zvýšenie súm stravného pri tuzemskej pracovnej ceste a ich dopady v praxiGarancia

19.6.2019, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Účtovanie darčekových poukážok v jednoduchom účtovníctve v roku 2019Garancia

28.3.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb v roku 2019Garancia

25.3.2019, Ing. Peter Jurčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Prevod účtovných záznamov do elektronickej podoby v roku 2019Archív

19.3.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Na čo si dať pozor pri uzatváraní roka 2018 z účtovného hľadiskaArchív

8.2.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika

Daňovo uznateľné náklady na stroje u živnostníka pri poskytnutí dotácie v roku 2019Archív

4.2.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Doprava a logistika