ZÁKAZY JÁZD V EURÓPE

 

TÉMA MESIACA

 Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD.

odborník na oblasť cestnej dopravy

Zmeny v cestnej doprave na začiatku roku 2017

 

PRIEMERNé CENY POHONNÝCH HMÔT
46. týždeň (14.11. 2016 - 20. 11. 2016)
Benzín natural 95 oktánový (EUR / l) Benzín natural 98 oktánový (EUR / l) LPG (EUR / l) Motorová nafta (EUR / l) CNG (EUR / kg)
1,218 1,426 0,549 1,072 1,040

Viac informácií

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
8.12.2016 - Odvody - zdravotné a sociálne poistenie
Kurzy mien 8.12.2016
 1 USD1,07 EUR (-0)
 1 GBP0,85 EUR (+0,01)
 1 PLN4,43 EUR (-0,04)
 1 CZK27,04 EUR (-0)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR 9,80 EUR
Stravné v ČR 600 CZK
ostatné

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Novinky v TIR-EPD

7.12.2016, Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
S účinnosťou od 7. novembra 2016 sa Rakúsko stalo 33. krajinou, v ktorej je funkčný systém TIR-EPD. Zavedenie systému v Rakúsku je výsledkom spolupráce medzi IRU na jednej stra-ne a rakúskym združením AISÖ na strane druhej. S ...
celý článok

Vznik daňovej povinnosti pri dovoze tovaru z ČR v roku 2016Garancia

6.12.2016, Mgr. Ing. Ján Kaššaj, Zdroj: Verlag Dashöfer
Faktúra za tovar z ČR je vystavená 27. 9. 2016, obdržali sme ju s dovozom tovaru. Tovar sme doviezli na Slovensko až 27. 10. 2016. Kedy táto FA vstupuje do DPH? Český dodávateľ vystavil faktúru za dodanie tovaru dňa 27. 9. 2016. Nadobúdateľ tovaru ( ...
celý článok
Zámok

Zrušenie registrácie FO pre DPH v roku 2016Garancia

4.12.2016, Ing. Jana Mitrengová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Fyzická osoba (štvrťročný platiteľ DPH) chce pre nízky obrat požiadať o zrušenie DPH. K akému dátumu má požiadať o zrušenie registrácie, ak chce byť neplatiteľ DPH od 1. 12. 2016? Platiteľ DPH môže požiadať o zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 1 a 4 ...
celý článok
Zámok

Používanie firemného automobilu splnomocnencom a možnosť odpočtu DPH z nákupu a spotreby PHM v roku 2016Garancia

2.12.2016, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Spoločník aj štatutár firmy s. r. o. (platiteľ DPH) je jedna osoba (matka). Syn má generálnu plnú moc vo všetkých finančných aj obchodných záležitostiach. Splnomocnenec disponuje so všetkým majetkom s. r. o.. Splnomocnenie je bezodplatné. Splnomocnený zástupca ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Usmernenia z oblasti DPH v roku 2016Garancia

30.11.2016, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Prehľad aktuálne platných usmernení vydaných Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky. Medzi usmernenia v súčasnosti platné zaraďujeme : - Usmernenia k zatrieďovaniu vybraných potravín do zníženej sadzby DPH podľa prílohy č. 7 k zákonu o DPH účinnému ...
celý článok
Zámok

Zmena požiadaviek zimnej výbavy vo viacerých krajinách v roku 2016 a 2017

30.11.2016, Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V priebehu zimného obdobia 2016/2017 dochádza k zmene požiadaviek na vybavenie vozidla vo viacerých štátoch. Od 15. 11. 2016 v Macedónsku musia všetky vozidlá nad 3,5 t celkovej hmotnosti voziť povinne snehové reťaze. V prípade ...
celý článok

Prehľad najdôležitejších zmien v DPH v roku 2016 a ich fungovanie v praxiGarancia

29.11.2016, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Od začiatku roka 2016 vstúpili do platnosti nové skutočnosti v súvislosti so zákonom o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z. z.. Medzi najvýznamnejšie zmeny patril osobitný režim dane z pridanej hodnoty na základe platieb, zavedenie tzv. tuzemského prenesenia ...
celý článok
Zámok

IRU protestuje proti zavádzaniu minimálnych miezd v cestnej doprave

28.11.2016, Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Medzinárodná únia cestnej dopravy (IRU) opäť vyzvala nemecké a francúzske orgány, aby odložili účinnosť zákonov o minimálnej mzde uplatňovanej v cestnej doprave. Nemecký zá-kon MiLoG je účinný od 1. 1. 2015, francúzsky zákon Loi ...
celý článok

Opatrenie o sumách stravného s účinnosťou od 1. 12. 2016Garancia

27.11.2016, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 24. novembra 2016 bolo v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásené (zverejnené) OPATRENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 309/2016 Z. z. o sumách stravného. V súlade s § 5 ods. 1 zákona o cestovných náhradách ( ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Zmeny v cestnej doprave na začiatku roku 2017Garancia

23.11.2016, doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zmena maximálnych rozmerov a hmotností v SR od novembra 2016 S účinnosťou od 1. 11. 2016 sa zmenilo nariadenie č. 349/2009 Z. z. o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav, ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika
Najčítanejšie

Vzor žaloby na povolenie obnovy konaniaGarancia

27.6.2016, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár CSc. Okresný súd ........................ ............................................. ............................................. V .................. dňa ................ K sp. zn. .......................... ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Darovanie plne odpísaného automobilu spoločníkovi z pohľadu zákona o dani z príjmov a zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2015Garancia

30.8.2015, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer
S.r.o., platiteľ DPH, obstarala osobné motorové vozidlo v roku 2011. K 31. 12. 2014 bolo auto plne daňovo aj účtovne odpísané so zostatkovou hodnotou 0 eur. Spoločnosť chce auto darovať spoločníkovi v januári 2015. Spíše darovaciu zmluvu na spoločníka a auto ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Výnimky z povinnosti mať kvalifikačnú kartu vodičaGarancia

6.8.2014, Ing. Ľubomír Moravčík, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Už viackrát v tomto časopise sme Vás informovali, že každý, kto chce pracovať ako profesionálny vodič, musí absolvovať základnú kvalifikáciu, podrobiť sa skúške a následne, v päťročných intervaloch, absolvovať pravidelný výcvik. Dokladom o absolvovaní základnej ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Používanie digitálnych tachografov od 1.1.2014Garancia

30.10.2013, Ing. Hana Jurkovičová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Základné ustanovenia o časoch jazdy, prestávkach a dobách odpočinku sú upravené v nariadení Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a  ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Doklad o absolvovaní povinnej základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku niektorých vodičovGarancia

30.11.2014, Ing. Ľubomír Moravčík, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Na vykonávanie povolania, na ktoré je potrebná niektorá zo skupín vodičského oprávnenia pre osobnú a nákladnú dopravu, sa profesionálni vodiči musia v školiacich strediskách zúčastniť na dodatočných inštruktážnych programoch nad rámec bežnej výučby vykonávanej ...
celý článok
Najnovšie Právne predpisy
  • 288/2016 Z.z. novela nar. vl. č. 349/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 28.10.2016 v čiastke č. 98)
  • 292/2016 Z.z. novela zák. č. 566/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 8.11.2016 v čiastke č. 100)
  • 297/2016 Z.z. novela zák. č. 222/2004 Z. z. a č. 331/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 16.11.2016 v čiastke č. 103)
  • 298/2016 Z.z. novela zák. č. 563/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 16.11.2016 v čiastke č. 103)
  • 299/2016 Z.z. novela zák. č. 129/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 16.11.2016 v čiastke č. 103)
  • 305/2016 Z.z. novela zák. č. 462/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 23.11.2016 v čiastke č. 105)
  • 309/2016 Z.z. o sumách stravného (vyšlo dňa: 24.11.2016 v čiastke č. 106)
  • 311/2016 Z.z. novela zák. č. 8/2009 Z. z. a č. 372/1990 Zb. (vyšlo dňa: 25.11.2016 v čiastke č. 107)
  • 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora (vyšlo dňa: 29.11.2016 v čiastke č. 108)
  • 319/2016 Z.z. o vydaní opatrenia zo 14. októbra 2016 č. MF/017524/2016-731, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty (vyšlo dňa: 29.11.2016 v čiastke č. 108)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
24.2.2017, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Legislatíva, zdroje a príčiny vzniku úrazu, formulár E 101. Prihláška tu!
16.1.2017, Žilina
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2015. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
24.2.2017, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
13.1.2017, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom... Prihláška tu!
19.1.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký, Ing. Milan Kúdela
Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť! Prihláška tu!
2.3.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Oboznámte sa s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru... Prihláška tu!
25.1.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Osvojte si všetky náležitosti a sociálne aspekty s touto témou súvisiace... Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: