NAJNOVŠIE

Prestávka v práci pri dvojčlennej osádke vo Francúzsku v roku 2016

25.5.2016, Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Od marca 2016 francúzske kontrolné orgány začali pokutovať režim práce vodiča, ak druhý vodič čerpá prestávku v práci v pohybujúcom sa vozidle, ktoré vedie druhý vodič. Znamená to, že podľa francúzskeho výkladu vodiči v dvoj alebo ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | Doprava a logistika
Súvisiace

Nový Colný kódex Únie od 1. mája 2016ZámokGarancia

6.5.2016, MF SR, Zdroj: Verlag Dashöfer
Platnosť a účinnosť nového Colného kódexu Únie a) dňom 30. októbra 2013 vstúpi do platnosti (dvadsiatym dňom po jeho uverejnení podľa článku 287), b) dňom 30. októbra 2013 nadobudne čiastočnú účinnosť v rozsahu ustanovení uvedených v článku 288 odsek 1, ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Doprava a logistika
Súvisiace

Pracovnoprávne inštitúty/ skutočnosti, pri ktorých sa poskytujú cestovné náhradyZámokGarancia

2.2.2016, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer
ZCN upravuje v § 1 ods. 1 účel zákona, t. j. pracovnoprávne inštitúty, pri ktorých sa poskytujú náhrady a iné plnenia, ako aj podmienky ich poskytovania. celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Doprava a logistika
Súvisiace

Test znalostí Úmluvy CMR a podmínek a náležitostí přepravní smlouvyZámokArchív

10.11.2015, Mgr. Tomáš Roubal, Zdroj: Verlag Dashöfer
V kapitolách této příručky jsme se zabývali problematikami právní prevence souvisejícími s odpovědností mezinárodního silničního nákladního dopravce za přepravovanou zásilku. Postupně jsme připomněli tyto aktuální právní problematiky: ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Doprava a logistika
Súvisiace

Obecná ustanovení celního kodexuZámokArchív

29.10.2015, Petr Škapa, Zdroj: Verlag Dashöfer
Celní kodex Je velmi důležité zajistit jednotné uplatňování celní legislativy v rámci celého Společenství. Proto celní kodex obsahuje ustanovení, která stanoví postup Společenství umožňující přijímat prováděcí pravidla k němu v přiměřené době, a také ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Doprava a logistika
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Výnimky z povinnosti mať kvalifikačnú kartu vodičaZámokGarancia

6.8.2014, Ing. Ľubomír Moravčík, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Už viackrát v tomto časopise sme Vás informovali, že každý, kto chce pracovať ako profesionálny vodič, musí absolvovať základnú kvalifikáciu, podrobiť sa skúške a následne, v päťročných intervaloch, absolvovať pravidelný výcvik. Dokladom o absolvovaní základnej ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Doprava a logistika
Súvisiace

Pripravované zmeny v zákone o cestnej premávke od 1. januára 2016

26.7.2015, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V aktuálnom legislatívnom procese sa nachádza i návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/ ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | Doprava a logistika
Súvisiace

Vzor návrhu na povolenie obnovy konaniaZámokGarancia

26.5.2015, JUDr. Lucia Danišovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Okresný súd ........................     .............................................     .............................................     V .................. dna ................ K sp. zn. ...................... ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Doprava a logistika
Súvisiace

Zavedenie mýta v Belgicku od 1.apríla 2016

18.3.2016, Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. apríla 2016 bude v Belgicku zavedené elektronické mýto pre všetky vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t. Registráciu dopravcov je potrebné uskutočniť prostredníctvom portálu https://www.satellic.be/en-UK. Poplatok za palubnú jednotku je vo výške 135 eur ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | Doprava a logistika
Súvisiace

Zmeny v cestnej doprave krajín Rakúska, Lotyšska, Nemecka, Veľkej Británie v rokoch 2014,2015 a 2016

21.7.2014, Zdroj: SITA
Neekologické nákladné autá dostali od júla 2014 v Rakúsku červenú. Aj ďalšie krajiny zavádzajú zmeny. Pozrite si prehľad najdôležitejších očakávaných zmien v cestnej doprave v okolitých krajinách v nasledujúcom období. Neekologické nákladné autá dostali od ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | Doprava a logistika
Súvisiace
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 280/2014 Z.z. novela op. č. 646/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 15.10.2014 v čiastke č. 87)
  • 281/2014 Z.z. novela op. 457/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 15.10.2014 v čiastke č. 87)
  • 282/2014 Z.z. novela op. č. 123/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 15.10.2014 v čiastke č. 87)
  • 293/2014 Z.z. novela zák. č. 50/1976 Zb. a ďalších zákonov (vyšlo dňa: 24.10.2014 v čiastke č. 90)
  • 296/2014 Z.z. o sumách stravného (vyšlo dňa: 29.10.2014 v čiastke č. 91)

Anotácia právnych predpisov

PARTNERI
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
9.6.2016, Žilina
Lektor: Ľubica Kuševová
Legislatíva, zdroje a príčiny vzniku úrazu, formulár E 101. Prihláška tu!
27.5.2016, Žilina
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2015. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
24.6.2016, Žilina
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
17.8.2016, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom... Prihláška tu!
18.7.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký
Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť! Prihláška tu!
22.6.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Oboznámte sa s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru... Prihláška tu!
18.7.2016, Banská Bystrica
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Osvojte si všetky náležitosti a sociálne aspekty s touto témou súvisiace... Prihláška tu!