NAJNOVŠIE

Automobil a PHM z pohľadu DPH v roku 2016ZámokGarancia

28.7.2016, Ing. Jana Mitrengová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o DPH“) je automobil považovaný za tovar. Dodaním tovaru, teda aj automobilu, je podľa  § 8 ods.1 písm. a)  zákona o DPH prevod práva nakladať s hmotným majetkom ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Doprava a logistika
Súvisiace

Problémy na hraničných prechodoch medzi Poľskom a Ukrajinou v roku 2016

25.7.2016, Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 4. júla do 2. augusta 2016 sú na všetkých poľských hraniciach dočasne zavedené kontroly. Od 4. júla 2016 sa taktiež vyskytli problémy na hraničných prechodoch medzi Poľ-skom a Ukrajinou. Ukrajinská strana na určitú dobu začala ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | Doprava a logistika
Súvisiace

Vzor žaloby na povolenie obnovy konaniaZámokGarancia

27.6.2016, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár CSc. Okresný súd ........................ ............................................. ............................................. V .................. dňa ................ K sp. zn. .......................... ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Doprava a logistika
Súvisiace

Vysielanie zamestnancov na pracovné cesty a súhlas s vyslanímZámokGarancia

2.2.2016, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Právo vyslať zamestnanca na pracovnú cestu na nevyhnutne potrebné obdobie má zamestnávateľ v § 57 ZP. celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Doprava a logistika
Súvisiace

Test znalostí Úmluvy CMR a podmínek a náležitostí přepravní smlouvyZámokArchív

10.11.2015, Mgr. Tomáš Roubal, Zdroj: Verlag Dashöfer
V kapitolách této příručky jsme se zabývali problematikami právní prevence souvisejícími s odpovědností mezinárodního silničního nákladního dopravce za přepravovanou zásilku. Postupně jsme připomněli tyto aktuální právní problematiky: ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Doprava a logistika
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Výnimky z povinnosti mať kvalifikačnú kartu vodičaZámokGarancia

6.8.2014, Ing. Ľubomír Moravčík, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Už viackrát v tomto časopise sme Vás informovali, že každý, kto chce pracovať ako profesionálny vodič, musí absolvovať základnú kvalifikáciu, podrobiť sa skúške a následne, v päťročných intervaloch, absolvovať pravidelný výcvik. Dokladom o absolvovaní základnej ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Doprava a logistika
Súvisiace

Zápis ťažného zariadenia v roku 2014

16.7.2014, Zdroj: SITA
Pri dodatočnom zápise ťažného zariadenia si dajte záležať na potrebných dokumentoch. Keď zaklopete na dvere pracovníka obvodného úradu dopravy s hŕbou papierov v ruke, nečudujte sa, ak odpoveď znie, že dnes ste už desiaty v poradí, čo sem mylne prišiel. Pri ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | Doprava a logistika
Súvisiace

Vzor žaloby na povolenie obnovy konaniaZámokGarancia

27.6.2016, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár CSc. Okresný súd ........................ ............................................. ............................................. V .................. dňa ................ K sp. zn. .......................... ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Doprava a logistika
Súvisiace

PHM z pohľadu účtovníctva v roku 2015, spôsob účtovania zásob so zreteľom na PHM v roku 2015

11.5.2015, Ing. Alica Fisterová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Veľká časť podnikateľských subjektov na dosahovanie svojich zdaniteľných príjmov používa motorové vozidlá, kde medzi prevádzkové náklady patria vo veľkej miere výdavky na spotrebované pohonné látky. Z pohľadu účtovníctva sa náklady na spotrebované pohonné látky ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | Doprava a logistika
Súvisiace

Zmeny v cestnej doprave krajín Rakúska, Lotyšska, Nemecka, Veľkej Británie v rokoch 2014,2015 a 2016

21.7.2014, Zdroj: SITA
Neekologické nákladné autá dostali od júla 2014 v Rakúsku červenú. Aj ďalšie krajiny zavádzajú zmeny. Pozrite si prehľad najdôležitejších očakávaných zmien v cestnej doprave v okolitých krajinách v nasledujúcom období. Neekologické nákladné autá dostali od ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | Doprava a logistika
Súvisiace
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 25.2.2016 v čiastke č. 17)
  • 113/2016 Z.z. ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty (vyšlo dňa: 2.3.2016 v čiastke č. 19)
  • 125/2016 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 23.3.2016 v čiastke č. 27)
  • 161/2016 Z.z. vykonáva niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon (vyšlo dňa: 26.4.2016 v čiastke č. 36)
  • 167/2016 Z.z. novela zák. č. 580/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 29.4.2016 v čiastke č. 38)

Anotácia právnych predpisov

PARTNERI
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
3.10.2016, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Legislatíva, zdroje a príčiny vzniku úrazu, formulár E 101. Prihláška tu!
23.8.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2015. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
23.9.2016, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
17.8.2016, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom... Prihláška tu!
19.8.2016, Košice
Lektor: Ing. Martin Ťažký, Ing. Milan Kúdela
Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť! Prihláška tu!
7.9.2016, Žilina
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Oboznámte sa s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru... Prihláška tu!
19.8.2016, Bratislava
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Osvojte si všetky náležitosti a sociálne aspekty s touto témou súvisiace... Prihláška tu!