Darček mesiaca
Právne predpisy v oblasti cestnej dopravy v roku 2017

 

ZÁKAZY JÁZD V EURÓPE

 

 

PRIEMERNé CENY POHONNÝCH HMÔT
27. týždeň (3. 7. 2017 - 9. 7. 2017)
Benzín natural 95 oktánový (EUR / l) Benzín natural 98 oktánový (EUR / l) LPG (EUR / l) Motorová nafta (EUR / l) CNG (EUR / kg)
1,240 1,443 0,578 1,062 1,060

Viac informácií

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.7.2017 - Osobitný odvod finančných inštitúcií

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 21.7.2017
 1 USD1,15 EUR (-0)
 1 GBP0,89 EUR (+0,01)
 1 PLN4,21 EUR (-0)
 1 CZK26,04 EUR (+0,01)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

ostatné

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Pracovný čas a doba odpočinkuGarancia

21.7.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou. Doba odpočinku je akákoľvek doba, ktorá nie je pracovným časom. Rozsah pracovného ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Kontrola hmotnosti vozidiel nákladnej dopravy v Maďarsku v roku 2017

21.7.2017, Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. 7. 2017 sa postupne inštalujú na hraničných prechodoch v Maďarsku systémy určené na váženie vozidiel. Celkovo sa predpokladá s inštaláciou 89 vážiacich systémov, ktoré budú využívané na váženie vozidiel nákladnej dopravy. ...
viac

Živnostenský registerGarancia

19.7.2017, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Každá právnická osoba, ktoré sa rozhodla podnikať formou prevádzkovania živnosti, je zapísaná v Živnostenskom registri Slovenskej republiky (ďalej len „register"). Jeho právnym základom je zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a o  ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Obstaranie automobiluGarancia

19.7.2017, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
V prípade automobilu zahrnutého do majetku obchodnej spoločnosti je pri určovaní daňovej uznateľnosti výdavkov súvisiacich s jeho obstaraním podstatný spôsob a forma obstarania automobilu. V praxi môžu nastať nasledovné spôsoby obstarania ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Zmena E-RoVinety v Rumunsku v roku 2017

19.7.2017, Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Používanie Rumunskej cestnej siete je spoplatnené formou elektronickej diaľničnej známky, tzv. E-rovinety, ktorá však neplatí na niektoré mosty (za prejazd týmito mostami sa vyberá osobitné mýto). Používanie Rumunskej cestnej ...
viac

Otázky a odpovede na skúšku ABTGarancia

17.7.2017, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
1. Podľa ustanovení Nariadenia vlády SR 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami, čo rozumieme pod pojmom maximálna celozmenová hmotnosť?   1.je to hmotnosť bremena, s  ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Sociálny fond - tvorba a čerpanie v jednoduchom účtovníctveGarancia

17.7.2017, Ing. Eva Mihalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Tvoriť sociálny fond je na základe zákona č. 152/1194 Z. z. o sociálnom fonde, povinný každý zamestnávateľ, či už ako právnická osoba so sídlom na území SR alebo fyzická osoba s miestom trvalého pobytu alebo podnikania v SR, ktorý zamestnáva ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Daňová uznateľnosť manka a škodyGarancia

17.7.2017, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtovné zobrazenie manka a škody Účtovanie manka na hmotnom majetku V rámci inventarizácie k 31. 12. 2016 bolo zistené manko na hmotnom majetku, ktorého zostatková cena bola 874,15 EUR. Zodpovedná osoba nebola zistená. Hmotný majetok bol ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Doplnenie zákazu jazdy v Bulharsku v roku 2017

17.7.2017, Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Bulharské združenie cestných dopravcov zverejnilo informáciu, že sa aktualizoval zákaz jázd nákladných vozidiel a súprav s celkovou hmotnosťou nad 12 t cez územie Bulharska. Bulharské združenie cestných dopravcov zverejnilo ...
viac

Pitný režim na pracovisku v letných mesiacochGarancia

14.7.2017, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky problematiku o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci rieši v § 37 zákona č. 355/2007 Z.z. a § 62 písm. r) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika
Najčítanejšie

Vzor žaloby na povolenie obnovy konaniaGarancia

27.6.2016, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár CSc. Okresný súd ........................ ............................................. ............................................. V .................. dňa ................ K sp. zn. .......................... ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Pokyn č. 6 - Zaznamenávání času stráveného na trajektu nebo ve vlaku, pokud má řidič k dispozici lůžko nebo lehátko.Archív

7.2.2017, Evropská komise, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pokyn č. 6 - Zaznamenávanie času stráveného na trajekte alebo vo vlaku, ak má vodič k dispozícii lôžko alebo ležadlo. Článok: 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 561/2006. Prístup, ktorý sa má dodržiavať: Podľa článku. 4 písm. f) vo všeobecnosti platí, že v čase ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016

Zdravotná spôsobilosť na vedenie motorového vozidlaGarancia

27.11.2014, JUDr. Ján Nociar, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Medzi podmienkami, ktoré musí žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia spĺňať, je podmienka, ktorá je uvedená v ustanovení § 77 ods. 1 písm. d zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke (ďalej len zákon), že žiadateľ musí byť k dátumu udelenia vodičského ...
viac

Daň z příjmů z pohledu dopravceArchív

14.2.2017, Ing. Pavla Strakošová, Ing. Christian Žmolík, Zdroj: Verlag Dashöfer
Spôsoby obstaranie vozidla Možnosti obstaranie vozidla Právnická osoba môže zaobstarať vozidlo pre svoju činnosť (za účelom jeho používania alebo predaja) napr. Kúpi, výmenou, vkladom do majetku, darom, pri transformácii podniku, pri kúpe podniku alebo jeho ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Doklad o absolvovaní povinnej základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku niektorých vodičovGarancia

30.11.2014, Ing. Ľubomír Moravčík, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Na vykonávanie povolania, na ktoré je potrebná niektorá zo skupín vodičského oprávnenia pre osobnú a nákladnú dopravu, sa profesionálni vodiči musia v školiacich strediskách zúčastniť na dodatočných inštruktážnych programoch nad rámec bežnej výučby vykonávanej ...
viac
Najnovšie Právne predpisy
  • 69/2017 Z.z. novela zák. č. 180/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 31.3.2017 v čiastke č. 35)
  • 82/2017 Z.z. novela zák. č. 404/2011 Z. z. a niektorých ďalších zákonov (vyšlo dňa: 15.4.2017 v čiastke č. 42)
  • 95/2017 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 25.4.2017 v čiastke č. 46)
  • 100/2017 Z.z. novela vyhl. č. 210/2000 Z. z. (vyšlo dňa: 4.5.2017 v čiastke č. 49)
  • 110/2017 Z.z. novela vyhl. č. 406/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 23.5.2017 v čiastke č. 53)
  • 139/2017 Z.z. novela zák. č. 669/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 2.6.2017 v čiastke č. 60)
  • 168/2017 Z.z. o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk a obchodníkmi s cennými papiermi na účely zabezpečenia zberu údajov podľa osobitného predpisu (vyšlo dňa: 28.6.2017 v čiastke č. 69)
  • 172/2017 Z.z. novela vyhl. č. 475/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 30.6.2017 v čiastke č. 71)
  • 176/2017 Z.z. novela zák. č. 338/2000 Z. z. (vyšlo dňa: 4.7.2017 v čiastke č. 73)
  • 188/2017 Z.z. novela vyhl. č. 419/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 13.7.2017 v čiastke č. 76)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
7.9.2017, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Legislatíva, zdroje a príčiny vzniku úrazu, formulár E 101. Prihláška tu!
22.8.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2015. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
27.9.2017, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
13.12.2017, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom... Prihláška tu!
31.7.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký, Ing. Milan Kúdela
Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť! Prihláška tu!
7.9.2017, Žilina
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Oboznámte sa s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru... Prihláška tu!
15.8.2017, Žilina
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Osvojte si všetky náležitosti a sociálne aspekty s touto témou súvisiace... Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: