ZÁKAZY JÁZD V EURÓPE

 

TÉMA MESIACA

 Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD.

odborník na oblasť cestnej dopravy

Zmeny v cestnej doprave na začiatku roku 2017

 

PRIEMERNé CENY POHONNÝCH HMÔT
52. týždeň (26.12. 2016 - 1. 1. 2017)
Benzín natural 95 oktánový (EUR / l) Benzín natural 98 oktánový (EUR / l) LPG (EUR / l) Motorová nafta (EUR / l) CNG (EUR / kg)
1,300 1,509 0,562 1,165 1,040

Viac informácií

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
28.2.2017 - Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 27.2.2017
 1 USD1,06 EUR (+0,01)
 1 GBP0,85 EUR (-0)
 1 PLN4,31 EUR (+0,01)
 1 CZK27,02 EUR (0)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

ostatné

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Zvýšenie mýta v Rusku v roku 15. apríla 2017

27.2.2017, Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V Rusku od 15. novembra 2015 je zavedený mýtny systém, ktorý je postavený na technológii Glonass. Spoplatnených je celkovo 50 775 km cestnej siete pre nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 12 t. Od 15. apríla 2017 sa sadzba ...
celý článok

Ministerstvo dopravy informovalo prezidenta o pripravovanej výstavbe obchvatu Prešova, rezort financií žiada o vysvetlenie

22.2.2017, Zdroj: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Minister dopravy a výstavby Arpád Érsek dnes listom informoval prezidenta SR Andreja Kisku o pripravovaných krokoch v rámci riešenia dopravnej situácie v Prešove a zároveň požiadal o stretnutie v blízkej dobe, na ktorom ho bude informovať o výsledkoch rokovaní ...
celý článok

Cestovní náhrady: Základní pojmyGarancia

21.2.2017, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Cestovné náhrady: Základné pojmy Úvod Problematika cestovných náhrad ako daňovo prípustného nákladu zamestnávateľa - právnickej osoby - je v ZDP riešená ustanovením § 24 ods. 2 písm. zh) az hľadiska zamestnanca v ustanovení § 6 ods. 7 písm. a). Základným ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016

Daň z příjmů z pohledu dopravceGarancia

14.2.2017, Ing. Pavla Strakošová, Ing. Christian Žmolík, Zdroj: Verlag Dashöfer
Spôsoby obstaranie vozidla Možnosti obstaranie vozidla Právnická osoba môže zaobstarať vozidlo pre svoju činnosť (za účelom jeho používania alebo predaja) napr. Kúpi, výmenou, vkladom do majetku, darom, pri transformácii podniku, pri kúpe podniku alebo jeho ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Vyplnenie daňového priznania dane z motorových vozidiel za rok 2016 podnikateľom FOGarancia

10.2.2017, Ing. Jana Fülöpová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Posledným decembrovým dňom roku 2016 končí ročné zdaňovacie obdobie  dane z   motorových   vozidiel . Je preto vhodné aspoň v krátkosti dotknúť sa niektorých ustanovení zákona č. 361/2014  Z .  z . o  dani   z   motorových   vozidiel  a o zmene a doplnení ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Pokyn č. 6 - Zaznamenávání času stráveného na trajektu nebo ve vlaku, pokud má řidič k dispozici lůžko nebo lehátko.Garancia

7.2.2017, Evropská komise, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pokyn č. 6 - Zaznamenávanie času stráveného na trajekte alebo vo vlaku, ak má vodič k dispozícii lôžko alebo ležadlo. Článok: 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 561/2006. Prístup, ktorý sa má dodržiavať: Podľa článku. 4 písm. f) vo všeobecnosti platí, že v čase ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016

Registračný poplatok pre motorové vozidlá z účtovného hľadiskaGarancia

7.2.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pre správne zaúčtovanie registračného poplatku pre  motorové   vozidlá  musíme poznať naše zákonné povinnosti a čo nám umožňujú. Registračný poplatok (správny poplatok) Podľa zákona č. 8/2009  Z .  z . o cestnej premávke každé  vozidlo , o ktorom ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Odpočítanie dane pri dodaní nového dopravného prostriedku od januára 2017Garancia

3.2.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Novelizáciou zákona o  dani   z  pridanej hodnoty č. 222/2004  Z .  z . nadobúda platnosť upravené ustanovenie v  § 52  o odpočítaní  dane  pri dodaní nového dopravného prostriedku, keď osobe, ktorá príležitostne dodá nový dopravný prostriedok  z  tuzemska do ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Zmena termínu registrácie pri preprave odpadov v Taliansku v roku 2017

3.2.2017, Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Pôvodne zverejnený termín 13. 2. 2017, do ktorého musia všetci dopravcovia, ktorí sú regis-trovaní na prepravu odpadu v Taliansku, uskutočniť novú registráciu sa posúva na 15. 5. 2017. Registrovať sa musia všetci dopravcovia, ktorí ...
celý článok

MINIMÁLNA MZDA vodiča v Holandsku v roku 2017

1.2.2017, Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. 1. 2017 okrem Rakúska zaviedlo zákon o minimálnej mzde v cestnej doprave aj Ho-landsko. Zatiaľ zákon platí iba pri kabotážnych prepravách, avšak od roku 2018 sa predpokladá, že bude platiť aj na prepravy v medzinárodnej ...
celý článok
Najčítanejšie

Vzor žaloby na povolenie obnovy konaniaGarancia

27.6.2016, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár CSc. Okresný súd ........................ ............................................. ............................................. V .................. dňa ................ K sp. zn. .......................... ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Minimálna mzda v cestnej doprave v roku 2016Garancia

3.6.2016, doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V západnej Európe viaceré krajiny zavádzajú povinnosť uhrádzať vodičovi minimálnu mzdu podľa národných predpisov štátu, do ktorého sa vykonáva preprava. Napriek tomu, že sa predpokladá, že takýto prístup je v rozpore s právom EÚ, sú štáty, ktoré minimálnu mzdu ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Zdravotná spôsobilosť na vedenie motorového vozidlaGarancia

27.11.2014, JUDr. Ján Nociar, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Medzi podmienkami, ktoré musí žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia spĺňať, je podmienka, ktorá je uvedená v ustanovení § 77 ods. 1 písm. d zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke (ďalej len zákon), že žiadateľ musí byť k dátumu udelenia vodičského ...
celý článok

Používanie digitálnych tachografov od 1.1.2014Garancia

30.10.2013, Ing. Hana Jurkovičová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Základné ustanovenia o časoch jazdy, prestávkach a dobách odpočinku sú upravené v nariadení Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a  ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Výnimky z povinnosti mať kvalifikačnú kartu vodičaGarancia

6.8.2014, Ing. Ľubomír Moravčík, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Už viackrát v tomto časopise sme Vás informovali, že každý, kto chce pracovať ako profesionálny vodič, musí absolvovať základnú kvalifikáciu, podrobiť sa skúške a následne, v päťročných intervaloch, absolvovať pravidelný výcvik. Dokladom o absolvovaní základnej ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika
Najnovšie Právne predpisy
  • 2/2017 Z.z. novela zák. č. 233/1995 Z. z. (vyšlo dňa: 1.1.2017 v čiastke č. 1)
  • 36/2017 Z.z. novela vyhl. č. 161/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 23.2.2017 v čiastke č. 19)
  • 42/2017 Z.z. novela zák. č. 142/2000 Z. z. (vyšlo dňa: 27.2.2017 v čiastke č. 21)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
16.3.2017, Žilina
Lektor: Ľubica Kuševová
Legislatíva, zdroje a príčiny vzniku úrazu, formulár E 101. Prihláška tu!
2.3.2017, Košice
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2015. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
19.4.2017, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
31.3.2017, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom... Prihláška tu!
28.4.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký, Ing. Milan Kúdela
Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť! Prihláška tu!
2.3.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Oboznámte sa s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru... Prihláška tu!
8.3.2017, Žilina
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Osvojte si všetky náležitosti a sociálne aspekty s touto témou súvisiace... Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: