ZÁKAZY JÁZD V EURÓPE

 

TÉMA MESIACA

 Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD.

odborník na oblasť cestnej dopravy

Zmeny v cestnej doprave na začiatku roku 2017

 

PRIEMERNé CENY POHONNÝCH HMÔT
9. týždeň (27.2. 2017 - 5. 3. 2017)
Benzín natural 95 oktánový (EUR / l) Benzín natural 98 oktánový (EUR / l) LPG (EUR / l) Motorová nafta (EUR / l) CNG (EUR / kg)
1,319 1,522 0,579 1,172 1,100

Viac informácií

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
27.3.2017 - Spotrebná daň z alkoholických nápojov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 24.3.2017
 1 USD1,08 EUR (-0)
 1 GBP0,86 EUR (-0)
 1 PLN4,27 EUR (-0,01)
 1 CZK27,02 EUR (0)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

ostatné

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Využívanie požičaného motorového vozidla na podnikateľské účelyGarancia

24.3.2017, Ing. Katarína Biňasová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Môže živnostník, ktorý si požičia auto od svojej sestry na pracovnú cestu, dať do nákladov pohonné hmoty a základnú náhradu za km? V súlade s ust. § 19 ods. 2 písm. e) ZDP č. 595/2003 Z. .z. o  dani z príjmov v znení neskorších predpisov ( ...
celý článok
Zámok

Otázky a odpovede na skúšku ABTGarancia

23.3.2017, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
1. Podľa ustanovení Nariadenia vlády SR 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami, čo rozumieme pod pojmom maximálna celozmenová hmotnosť?   1.je to hmotnosť bremena, s  ...
celý článok
Zámok

Zabudnutý doklad o úhrade záväzku v JÚGarancia

22.3.2017, Ing. Mária Cvečková, PARTNER AUDIT, s. r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako zaúčtovať doklad o úhrade faktúry, ktorý bol vystavený 25. 9. 2014 a teraz sme zistili, že nebol zaúčtovaný v roku 2014? Ide o časť z celkovej sumy faktúry za mobilný telefón - akontáciu, ktorá bola zaplatená v  ...
celý článok
Zámok

Registračný poplatok pre motorové vozidlá v roku 2017Garancia

20.3.2017, Ing. Jana Fülöpová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Správe poplatky sa platia za úkony a konania správnych orgánov, na ktoré bol podaný podnet poplatníkom, a to v sume určenej v príslušnej položke sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. ...
celý článok
Zámok

Preradenie auta z podnikania do osobného užívania v roku 2017 z pohľadu jednoduchého a z pohľadu podvojného účtovníctvaGarancia

17.3.2017, Ing. Eva Mihalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vyradenie automobilu z obchodného majetku - a teda jeho preradenie trvalo len na súkromné využitie - sa všeobecne týka dvoch daní - dane z príjmu a DPH. Vyradenie auta z pohľadu jednoduchého účtovníctva Na strane dane z príjmu fyzických osôb ...
celý článok
Zámok

Otázky a odpovede na skúšku ABTGarancia

15.3.2017, Ing. Jozef Mikula, PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer
1. Odborná spôsobilosť na obsluhu vyhradeného technického zariadenia sa preukazuje:   1. preukazom alebo osvedčením vydaným orgánom inšpekcie práce   2.dokladom o absolvovaní školenia na jeho obsluhu, vydaným školiacim ústavom ...
celý článok
Zámok

Nový štátny sviatok v Maďarsku v roku 2017

15.3.2017, Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V SR medzi štátne sviatky patrí aj Veľký piatok, ktorý prvý krát ako štátny sviatok bol v roku 2016 zavedený aj v Českej republike. Od roku 2017, čiže prvý krát 14. apríla 2017, bude štát-nym sviatkom Veľký piatok aj v Maďarsku. To ...
celý článok

Zmeny TIR-EPD v roku 2017

15.3.2017, Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. marca 2017 došlo v aplikácii TIR-EPD k nasledovným zmenám v prvom kroku vyplňovania TIR-EPD je v základných nastaveniach zobrazený druh použitej záruky a ID držiteľa. Vzhľadom na to, že sa nebudú zadávať nijaké dáta, užívateľ ...
celý článok

Zmena pri registrácii dopravcov do Talianského registra ekologických dopravcov v roku 2017

13.3.2017, Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Na konci roku 2016 boli zverejnené viaceré informácie o potrebe novej registrácie ekologic-kých dopravcov v Taliansku. V priebehu februára 2017 došlo k ďalšej zmene. Ministerstvo životného prostredia Talianska pripravilo jednotný ...
celý článok

Postup colnej deklarácie v Rusku v roku 2017

13.3.2017, Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 20. marca 2017 začne platiť príkaz ministra financií Ruskej federácie č. 144n zo dňa 30. 8. 2016, ktorý stanovuje postup pre elektronickú colnú deklaráciu na všetkých colných úradoch v Rusku. Podľa ruského združenia ASMAP už ...
celý článok
Najčítanejšie

Vzor žaloby na povolenie obnovy konaniaGarancia

27.6.2016, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár CSc. Okresný súd ........................ ............................................. ............................................. V .................. dňa ................ K sp. zn. .......................... ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Minimálna mzda v cestnej doprave v roku 2016Garancia

3.6.2016, doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V západnej Európe viaceré krajiny zavádzajú povinnosť uhrádzať vodičovi minimálnu mzdu podľa národných predpisov štátu, do ktorého sa vykonáva preprava. Napriek tomu, že sa predpokladá, že takýto prístup je v rozpore s právom EÚ, sú štáty, ktoré minimálnu mzdu ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Zdravotná spôsobilosť na vedenie motorového vozidlaGarancia

27.11.2014, JUDr. Ján Nociar, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Medzi podmienkami, ktoré musí žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia spĺňať, je podmienka, ktorá je uvedená v ustanovení § 77 ods. 1 písm. d zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke (ďalej len zákon), že žiadateľ musí byť k dátumu udelenia vodičského ...
celý článok

Používanie digitálnych tachografov od 1.1.2014Garancia

30.10.2013, Ing. Hana Jurkovičová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Základné ustanovenia o časoch jazdy, prestávkach a dobách odpočinku sú upravené v nariadení Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a  ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Výnimky z povinnosti mať kvalifikačnú kartu vodičaGarancia

6.8.2014, Ing. Ľubomír Moravčík, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Už viackrát v tomto časopise sme Vás informovali, že každý, kto chce pracovať ako profesionálny vodič, musí absolvovať základnú kvalifikáciu, podrobiť sa skúške a následne, v päťročných intervaloch, absolvovať pravidelný výcvik. Dokladom o absolvovaní základnej ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika
Najnovšie Právne predpisy
  • 2/2017 Z.z. novela zák. č. 233/1995 Z. z. (vyšlo dňa: 1.1.2017 v čiastke č. 1)
  • 36/2017 Z.z. novela vyhl. č. 161/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 23.2.2017 v čiastke č. 19)
  • 42/2017 Z.z. novela zák. č. 142/2000 Z. z. (vyšlo dňa: 27.2.2017 v čiastke č. 21)
  • 51/2017 Z.z. novela zák. č. 264/1999 Z. z. (vyšlo dňa: 8.3.2017 v čiastke č. 25)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
19.4.2017, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Legislatíva, zdroje a príčiny vzniku úrazu, formulár E 101. Prihláška tu!
5.4.2017, Banská Bystrica
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2015. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
19.4.2017, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
31.3.2017, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom... Prihláška tu!
28.4.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký, Ing. Milan Kúdela
Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť! Prihláška tu!
19.4.2017, Žilina
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Oboznámte sa s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru... Prihláška tu!
6.4.2017, Košice
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Osvojte si všetky náležitosti a sociálne aspekty s touto témou súvisiace... Prihláška tu!