Darček mesiaca
Všeobecné povinnosti dopravcov v Slovenskej republike v roku 2018

 

ZÁKAZY JÁZD V EURÓPE

 

TÉMA MESIACA

Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD.

odborník na cestnú dopravu

Zmeny poplatkov v Bulharsku od 1.1.2018

 

PRIEMERNé CENY POHONNÝCH HMÔT
1. týždeň (1.1.2018 - 7.1.2018)
Benzín natural 95 oktánový (EUR / l) Benzín natural 98 oktánový (EUR / l) LPG (EUR / l) Motorová nafta (EUR / l) CNG (EUR / kg)
1,304 1,513 0,586 1,190 1,110

Viac informácií

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
20.1.2018 - Daň z pridanej hodnoty
Kurzy mien 16.1.2018
 1 USD1,23 EUR (+0,02)
 1 GBP0,89 EUR (+0,01)
 1 PLN4,17 EUR (-0)
 1 CZK25,53 EUR (+0,01)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

 

ostatné

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Zpoplatnění obecného užívání vybraných pozemních komunikacíGarancia

16.1.2018, Ing. Jan Brouček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Spoplatnenie vybraných komunikácií v štátoch Európy Nasledujúca tabuľka uvádza štáty Európy sa zavedeným spoplatnením vybraných komunikácií (len pre vozidlá nad 3,5 tony). Štát Web Poznámka AT Rakúsko www.asfinag.at Mýtne od 3,5 t podľa vzdialenosti, náprav a ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016

Stanovení cílů logistického řetězceGarancia

11.1.2018, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stanovenie cieľov logistického reťazca Súčasná prax napovedá, že vo väčšine firiem sa plánovania logistických reťazcov nevenuje dostatok pozornosti. Pritom kvalitnejšie riadenie logistického reťazca môže byť pre firmu významným zdrojom prínosov. V mnohých ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016

Zmeny poplatkov v Bulharsku od 1.1.2018

10.1.2018, Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. 1. 2018 nastáva niekoľko zmien v súvislosti s diaľničnými známkami - vinetami používanými v Bulharsku. Prvá zmena sa týka ročnej diaľničnej známky, ktorá je od 1. janu-ára 2018 platná na obdobie jedného roka od dátumu, ...
viac

Cestovní náhrady - sazby pro rok 2018Garancia

9.1.2018, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Cestovné náhrady - sadzby pre rok 2017 Tak ako každoročne, boli aj s účinnosťou od 1. 1. 2018 zmenené sadzby, na základe ktorých sa vypočítavajú nároky zamestnancov na cestovné náhrady pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách. Vyhláška MPSV č. 463/2017 ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016

Suma základnej náhrady za použitie cestného motorového vozidlaGarancia

9.1.2018, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnancovi za použitie tzv. súkromného/vlastného vozidla pri pracovnej ceste podľa § 7 ods. 1 zákona o cestovných náhradách patrí okrem náhrady za spotrebované pohonné látky aj suma základnej náhrady za kilometer jazdy ( § 7 ods. 2 a 3 ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2016

Koniec pravidelného týždenného odpočinku vo Vozidle

8.1.2018, Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 20. decembra 2017 zverejnil Súdny dvor Európskej únie rozsudok vo veci Vaditrans BVBA/Belgische Staat. Ide o spor medzi dopravcom, ktorý žaluje štátny orgán - inšpektorát práce v Belgicku, za zákaz čerpania pravidelného ...
viac

Ročná sadzba dane z motorových vozidiel v roku 2018

5.1.2018, Zdroj: Finančná správa SR
Ročná sadzba dane je uvedená v prílohe č. 1 zákona o dani z motorových vozidiel. Ročná sadzba dane je uvedená v prílohe č. 1 zákona o dani z motorových vozidiel. Pre vozidlo kategórie L, M a N, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina (elektromobily) ...
viac

Marketingová strategie při návrhu logistického řetězceGarancia

4.1.2018, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Zdroj: Verlag Dashöfer
Marketingová stratégia pri návrhu logistického reťazca Aby bol manažment schopný úspešne implementovať celkovú marketingovú stratégiu firmy, musí vhodne koordinovať firemnú logistickú stratégiu s ostatnými zložkami marketingového mixu. Súčasné logistické ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Podpora multimodality v roku 2018

3.1.2018, Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Výskumná služba Európskeho parlamentu spracovala analýzu existujúcich predpisov o multimodálnej a kombinovanej preprave. Z analýzy predpisov existuje aj správa, na základe ktorej sú predpisy zoradené podľa dôležitosti a tiež sú ...
viac

Přestupky podle zákona o silničním provozuGarancia

2.1.2018, JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Priestupky podľa zákona o cestnej premávke priestupky podľa zákona o cestnej premávke priestupky proti bezpečnosti a plynulosti premávky na pozemných komunikáciách boli až do 31. júla 2011 upravené v § 22 zákona č. 200/1990 Zb. O priestupkoch, v znení ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najčítanejšie

Vzor žaloby na povolenie obnovy konaniaArchív

27.6.2016, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár CSc. Okresný súd ........................ ............................................. ............................................. V .................. dňa ................ K sp. zn. .......................... ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Doklad o absolvovaní povinnej základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku niektorých vodičovGarancia

30.11.2014, Ing. Ľubomír Moravčík, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Na vykonávanie povolania, na ktoré je potrebná niektorá zo skupín vodičského oprávnenia pre osobnú a nákladnú dopravu, sa profesionálni vodiči musia v školiacich strediskách zúčastniť na dodatočných inštruktážnych programoch nad rámec bežnej výučby vykonávanej ...
viac

Zdravotná spôsobilosť na vedenie motorového vozidlaGarancia

27.11.2014, JUDr. Ján Nociar, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Medzi podmienkami, ktoré musí žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia spĺňať, je podmienka, ktorá je uvedená v ustanovení § 77 ods. 1 písm. d zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke (ďalej len zákon), že žiadateľ musí byť k dátumu udelenia vodičského ...
viac

Novela zákona o silniční dopravě 2017Garancia

31.10.2017, Mgr. Karel Kovář, Zdroj: Verlag Dashöfer
Novela zákona o cestnej doprave 2017 Dňa 4. 10. 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 304/2017 Zb., Ktorým bol novelizovaný zákon č. 111/1994 Zb. O cestnej doprave (ďalej len "zákon o cestnej doprave"). Novela obsahuje v oblasti autobusovej dopravy zmeny licenčného ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016

Pokyn č. 5 - Formulář potvrzení o činnostech zavedený rozhodnutím Komise (2009/959/EU) ze dne 14. prosince 2009, kterým se mění rozhodnutí 2007/230/ES, o formuláři o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravěGarancia

28.11.2016, Evropská komise, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pokyn č. 5 - Formulár potvrdenia o činnostiach zavedený rozhodnutím Komisie (2009/959 / EÚ) zo 14. decembra 2009, ktorým sa mení rozhodnutie 2007/230 / ES, o formulári o právnych predpisoch v sociálnej oblasti súvisiacich s činnosťami cestnej dopravy Články : ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016
Najnovšie Právne predpisy
  SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
  12.3.2018, Žilina
  Lektor: Ľubica Kuševová
  Získajte maximum informácií o základnej legislatíve o BOZP, o povinnostiach zamestnávateľov a zamestnancov pri vzniku pracovného úrazu, školského, aj iného úrazu, či choroby z povolania, ako aj o postupe pri hlásení a riešení pracovného úrazu. Prihláška tu!
  28.2.2018, Žilina
  Lektor: Ing. Peter Gallovič
  Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2015. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
  20.6.2018, Bratislava
  Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
  Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
  23.4.2018, Bratislava
  Lektor: Júlia Pšenková
  Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom... Prihláška tu!
  13.2.2018, Bratislava
  Lektor: Ing. Milan Kúdela
  Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť! Prihláška tu!
  23.4.2018, Bratislava
  Lektor: Ing. Tibor Vojtko
  Oboznámte sa s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru... Prihláška tu!
  25.1.2018, Bratislava
  Lektor: JUDr. Alena Huťanová
  Aj Vaša firma zamestnáva alebo plánuje v budúcnosti prijať pracovníka zo zahraničia? Na našom školení získate všetky dostupné informácie, ktoré potrebujete k správnemu procesu prijímania či vysielania zamestnancov. Prihláška tu!
   Váš názor
  Čo by ste zmenili na tomto portáli?
   Úspešne odoslané
  Input: