NAJNOVŠIE

Zmluvné strany v doprave

17.8.2016, Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Dopravca a prepravca sú pojmy, ktoré sa v oblasti dopravy používajú často, stretávame sa s nimi nielen pri uzatváraní zmlúv, ale rovnako v televízií, tlači a pod. Používajú sa však správne? Nesprávne uvedený pojem predovšetkým v ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | Doprava a logistika
Súvisiace

Darovanie automobilu fyzickej osobe v roku 2016ZámokGarancia

4.8.2016, Ing. Tomáš Janoušek, V4 Group, Zdroj: Verlag Dashöfer
Spoločnosť daruje fyzickej osobe úplne odpísaný automobil a fyzická osoba ho následne predá tretej osobe. Je predaj tohto automobilu u fyzickej osoby, ktorá ho nadobudla darovaním, predmetom dane (keďže predtým v s. r. o. bol zaradený v majetku) alebo je tento ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Doprava a logistika
Súvisiace

Vzor žaloby na povolenie obnovy konaniaZámokGarancia

27.6.2016, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár CSc. Okresný súd ........................ ............................................. ............................................. V .................. dňa ................ K sp. zn. .......................... ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Doprava a logistika
Súvisiace

Vysielanie zamestnancov na pracovné cesty a súhlas s vyslanímZámokGarancia

2.2.2016, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Právo vyslať zamestnanca na pracovnú cestu na nevyhnutne potrebné obdobie má zamestnávateľ v § 57 ZP. celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Doprava a logistika
Súvisiace

Test znalostí Úmluvy CMR a podmínek a náležitostí přepravní smlouvyZámokArchív

10.11.2015, Mgr. Tomáš Roubal, Zdroj: Verlag Dashöfer
V kapitolách této příručky jsme se zabývali problematikami právní prevence souvisejícími s odpovědností mezinárodního silničního nákladního dopravce za přepravovanou zásilku. Postupně jsme připomněli tyto aktuální právní problematiky: ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Doprava a logistika
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Výnimky z povinnosti mať kvalifikačnú kartu vodičaZámokGarancia

6.8.2014, Ing. Ľubomír Moravčík, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Už viackrát v tomto časopise sme Vás informovali, že každý, kto chce pracovať ako profesionálny vodič, musí absolvovať základnú kvalifikáciu, podrobiť sa skúške a následne, v päťročných intervaloch, absolvovať pravidelný výcvik. Dokladom o absolvovaní základnej ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Doprava a logistika
Súvisiace

PHM z pohľadu účtovníctva v roku 2015, spôsob účtovania zásob so zreteľom na PHM v roku 2015

11.5.2015, Ing. Alica Fisterová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Veľká časť podnikateľských subjektov na dosahovanie svojich zdaniteľných príjmov používa motorové vozidlá, kde medzi prevádzkové náklady patria vo veľkej miere výdavky na spotrebované pohonné látky. Z pohľadu účtovníctva sa náklady na spotrebované pohonné látky ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | Doprava a logistika
Súvisiace

Vzor žaloby na povolenie obnovy konaniaZámokGarancia

27.6.2016, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár CSc. Okresný súd ........................ ............................................. ............................................. V .................. dňa ................ K sp. zn. .......................... ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Doprava a logistika
Súvisiace

Zápis ťažného zariadenia v roku 2014

16.7.2014, Zdroj: SITA
Pri dodatočnom zápise ťažného zariadenia si dajte záležať na potrebných dokumentoch. Keď zaklopete na dvere pracovníka obvodného úradu dopravy s hŕbou papierov v ruke, nečudujte sa, ak odpoveď znie, že dnes ste už desiaty v poradí, čo sem mylne prišiel. Pri ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | Doprava a logistika
Súvisiace

Zavedenie mýta v Belgicku od 1.apríla 2016

18.3.2016, Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. apríla 2016 bude v Belgicku zavedené elektronické mýto pre všetky vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t. Registráciu dopravcov je potrebné uskutočniť prostredníctvom portálu https://www.satellic.be/en-UK. Poplatok za palubnú jednotku je vo výške 135 eur ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | Doprava a logistika
Súvisiace
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 239/2016 Z.z. zmeny Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) (vyšlo dňa: 18.8.2016 v čiastke č. 71)
  • 240/2016 Z.z. ustanovuje teplotu teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla (vyšlo dňa: 19.8.2016 v čiastke č. 72)
  • 241/2016 Z.z. ustanovuje sumu maximálneho ročného školného na akademický rok 2017/2018 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách (vyšlo dňa: 23.8.2016 v čiastke č. 73)
  • 242/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti o vymedzení správneho územia povodia, environmentálnych cieľoch, ekonomickej analýze a o vodnom plánovaní (vyšlo dňa: 24.8.2016 v čiastke č. 74)
  • 243/2016 Z.z. novela výn. č. MF/11251/2004-42 z 8. decembra 2004 (vyšlo dňa: 24.8.2016 v čiastke č. 74)

Anotácia právnych predpisov

PARTNERI
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
3.10.2016, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Legislatíva, zdroje a príčiny vzniku úrazu, formulár E 101. Prihláška tu!
23.9.2016, Žilina
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2015. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
23.9.2016, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
29.11.2016, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom... Prihláška tu!
12.9.2016, Žilina
Lektor: Ing. Martin Ťažký, Ing. Milan Kúdela
Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť! Prihláška tu!
7.9.2016, Žilina
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Oboznámte sa s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru... Prihláška tu!
19.10.2016, Žilina
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Osvojte si všetky náležitosti a sociálne aspekty s touto témou súvisiace... Prihláška tu!