NAJNOVŠIE

Prerušenie používania automobilu na podnikateľské účely v roku 2016ZámokGarancia

30.8.2016, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podnikateľ má v obchodnom majetku osobný automobil, ktorý ešte nie je doodpisovaný. Rozhodol sa, že toto vozidlo nebude od 1. 1. 2017 používať na podnikanie, preto si neuplatní daňový odpis, ani žiadny náklad súvisiaci s týmto vozidlom. Automobil bude naďalej ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Doprava a logistika
Súvisiace

Zmluvné strany v doprave

17.8.2016, Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Dopravca a prepravca sú pojmy, ktoré sa v oblasti dopravy používajú často, stretávame sa s nimi nielen pri uzatváraní zmlúv, ale rovnako v televízií, tlači a pod. Používajú sa však správne? Nesprávne uvedený pojem predovšetkým v ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | Doprava a logistika
Súvisiace

Vzor žaloby na povolenie obnovy konaniaZámokGarancia

27.6.2016, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár CSc. Okresný súd ........................ ............................................. ............................................. V .................. dňa ................ K sp. zn. .......................... ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Doprava a logistika
Súvisiace

Vysielanie zamestnancov na pracovné cesty a súhlas s vyslanímZámokGarancia

2.2.2016, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Právo vyslať zamestnanca na pracovnú cestu na nevyhnutne potrebné obdobie má zamestnávateľ v § 57 ZP. celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Doprava a logistika
Súvisiace

Test znalostí Úmluvy CMR a podmínek a náležitostí přepravní smlouvyZámokArchív

10.11.2015, Mgr. Tomáš Roubal, Zdroj: Verlag Dashöfer
V kapitolách této příručky jsme se zabývali problematikami právní prevence souvisejícími s odpovědností mezinárodního silničního nákladního dopravce za přepravovanou zásilku. Postupně jsme připomněli tyto aktuální právní problematiky: ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Doprava a logistika
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Výnimky z povinnosti mať kvalifikačnú kartu vodičaZámokGarancia

6.8.2014, Ing. Ľubomír Moravčík, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Už viackrát v tomto časopise sme Vás informovali, že každý, kto chce pracovať ako profesionálny vodič, musí absolvovať základnú kvalifikáciu, podrobiť sa skúške a následne, v päťročných intervaloch, absolvovať pravidelný výcvik. Dokladom o absolvovaní základnej ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Doprava a logistika
Súvisiace

PHM z pohľadu účtovníctva v roku 2015, spôsob účtovania zásob so zreteľom na PHM v roku 2015

11.5.2015, Ing. Alica Fisterová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Veľká časť podnikateľských subjektov na dosahovanie svojich zdaniteľných príjmov používa motorové vozidlá, kde medzi prevádzkové náklady patria vo veľkej miere výdavky na spotrebované pohonné látky. Z pohľadu účtovníctva sa náklady na spotrebované pohonné látky ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | Doprava a logistika
Súvisiace

Vzor žaloby na povolenie obnovy konaniaZámokGarancia

27.6.2016, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár CSc. Okresný súd ........................ ............................................. ............................................. V .................. dňa ................ K sp. zn. .......................... ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Doprava a logistika
Súvisiace

Zápis ťažného zariadenia v roku 2014

16.7.2014, Zdroj: SITA
Pri dodatočnom zápise ťažného zariadenia si dajte záležať na potrebných dokumentoch. Keď zaklopete na dvere pracovníka obvodného úradu dopravy s hŕbou papierov v ruke, nečudujte sa, ak odpoveď znie, že dnes ste už desiaty v poradí, čo sem mylne prišiel. Pri ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | Doprava a logistika
Súvisiace

Zavedenie mýta v Belgicku od 1.apríla 2016

18.3.2016, Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. apríla 2016 bude v Belgicku zavedené elektronické mýto pre všetky vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t. Registráciu dopravcov je potrebné uskutočniť prostredníctvom portálu https://www.satellic.be/en-UK. Poplatok za palubnú jednotku je vo výške 135 eur ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | Doprava a logistika
Súvisiace
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 25.2.2016 v čiastke č. 17)
  • 113/2016 Z.z. ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty (vyšlo dňa: 2.3.2016 v čiastke č. 19)
  • 125/2016 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 23.3.2016 v čiastke č. 27)
  • 161/2016 Z.z. vykonáva niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon (vyšlo dňa: 26.4.2016 v čiastke č. 36)
  • 167/2016 Z.z. novela zák. č. 580/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 29.4.2016 v čiastke č. 38)

Anotácia právnych predpisov

PARTNERI
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
3.10.2016, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Legislatíva, zdroje a príčiny vzniku úrazu, formulár E 101. Prihláška tu!
23.9.2016, Žilina
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2015. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
23.9.2016, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
29.11.2016, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom... Prihláška tu!
12.9.2016, Žilina
Lektor: Ing. Martin Ťažký, Ing. Milan Kúdela
Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť! Prihláška tu!
7.9.2016, Žilina
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Oboznámte sa s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru... Prihláška tu!
19.10.2016, Žilina
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Osvojte si všetky náležitosti a sociálne aspekty s touto témou súvisiace... Prihláška tu!