NAJNOVŠIE

Rozšírenie spoplatnenia ciest v Nemecku od 1. júla 2018

28.9.2016, Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Nemecká spolková vláda schválila zákon o rozšírení povinnosti platiť mýto pre nákladné vo-zidlá s celkovou hmotnosťou nad 7,5 t na všetky nemecké cesty druhej triedy od 1. júla 2018. Celkovo od tohto dátumu bude spoplatnených v ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | Doprava a logistika
Súvisiace

Povinná pracovná zdravotná službaZámokGarancia

23.9.2016, Michal Kačmár, Zdroj: Verlag Dashöfer
HasPo; JUDr. Paula Babicová Viete, čo je to povinná pracovná zdravotná služba? Ak nie, čítajte pozorne, pretože aj keď máte len jedného zamestnanca, musíte zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu. Bez ohľadu na to, o akú prácu ide, ju musí zabezpečiť ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Doprava a logistika
Súvisiace

Nákup, zaradenie do používania a predaj automobilu v roku 2016ZámokGarancia

2.9.2016, Ing. Tomáš Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Naša spoločnosť kúpila kúpila v decembri automobil z Nemecka. V januári auto nebolo ešte zaradené do používania a spoločnosť sa rozhodla auto predať. Nákupná cena + náklady na obstaranie sú účtované na účte 042. Ako máme zaúčtovať predaj automobilu? V ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Doprava a logistika
Súvisiace

Vzor žaloby na povolenie obnovy konaniaZámokGarancia

27.6.2016, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár CSc. Okresný súd ........................ ............................................. ............................................. V .................. dňa ................ K sp. zn. .......................... ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Doprava a logistika
Súvisiace

Vysielanie zamestnancov na pracovné cesty a súhlas s vyslanímZámokGarancia

2.2.2016, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Právo vyslať zamestnanca na pracovnú cestu na nevyhnutne potrebné obdobie má zamestnávateľ v § 57 ZP. celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Doprava a logistika
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Vzor žaloby na povolenie obnovy konaniaZámokGarancia

27.6.2016, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár CSc. Okresný súd ........................ ............................................. ............................................. V .................. dňa ................ K sp. zn. .......................... ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Doprava a logistika
Súvisiace

Zápis ťažného zariadenia v roku 2014

16.7.2014, Zdroj: SITA
Pri dodatočnom zápise ťažného zariadenia si dajte záležať na potrebných dokumentoch. Keď zaklopete na dvere pracovníka obvodného úradu dopravy s hŕbou papierov v ruke, nečudujte sa, ak odpoveď znie, že dnes ste už desiaty v poradí, čo sem mylne prišiel. Pri ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | Doprava a logistika
Súvisiace

Zavedenie mýta v Belgicku od 1.apríla 2016

18.3.2016, Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. apríla 2016 bude v Belgicku zavedené elektronické mýto pre všetky vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t. Registráciu dopravcov je potrebné uskutočniť prostredníctvom portálu https://www.satellic.be/en-UK. Poplatok za palubnú jednotku je vo výške 135 eur ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | Doprava a logistika
Súvisiace

Platenie preddavkov na daň z motorových vozidiel na rok 2015

2.1.2015, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pripomíname zmeny v platení preddavkov na daň z motorových vozidiel na rok 2015. Nezabudnite, že ak výška predpokladanej dane k 1. januáru u jedného správcu dane nepresiahne 700 eur (do 31.12.2014 sumu 660 eur), daňovník preddavky na daň neplatí. Pripomíname ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | Doprava a logistika
Súvisiace

PHM z pohľadu účtovníctva v roku 2015, spôsob účtovania zásob so zreteľom na PHM v roku 2015

11.5.2015, Ing. Alica Fisterová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Veľká časť podnikateľských subjektov na dosahovanie svojich zdaniteľných príjmov používa motorové vozidlá, kde medzi prevádzkové náklady patria vo veľkej miere výdavky na spotrebované pohonné látky. Z pohľadu účtovníctva sa náklady na spotrebované pohonné látky ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | Doprava a logistika
Súvisiace
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 25.2.2016 v čiastke č. 17)
  • 113/2016 Z.z. ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty (vyšlo dňa: 2.3.2016 v čiastke č. 19)
  • 125/2016 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 23.3.2016 v čiastke č. 27)
  • 161/2016 Z.z. vykonáva niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon (vyšlo dňa: 26.4.2016 v čiastke č. 36)
  • 167/2016 Z.z. novela zák. č. 580/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 29.4.2016 v čiastke č. 38)

Anotácia právnych predpisov

PARTNERI
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
3.10.2016, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Legislatíva, zdroje a príčiny vzniku úrazu, formulár E 101. Prihláška tu!
13.10.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2015. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
30.11.2016, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
29.11.2016, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom... Prihláška tu!
27.10.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký, Ing. Milan Kúdela
Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť! Prihláška tu!
3.11.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Oboznámte sa s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru... Prihláška tu!
19.10.2016, Žilina
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Osvojte si všetky náležitosti a sociálne aspekty s touto témou súvisiace... Prihláška tu!