Darček mesiaca
Zmena mýta od 1.1.2018 na Slovensku

 

ZÁKAZY JÁZD V EURÓPE

 

TÉMA MESIACA

Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD.

odborník na cestnú dopravu

Zmeny poplatkov v Bulharsku od 1.1.2018

 

PRIEMERNé CENY POHONNÝCH HMÔT
1. týždeň (1.1.2018 - 7.1.2018)
Benzín natural 95 oktánový (EUR / l) Benzín natural 98 oktánový (EUR / l) LPG (EUR / l) Motorová nafta (EUR / l) CNG (EUR / kg)
1,304 1,513 0,586 1,190 1,110

Viac informácií

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.3.2018 - Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 19.3.2018
 1 USD1,23 EUR (-0)
 1 GBP0,88 EUR (-0)
 1 PLN4,22 EUR (+0,01)
 1 CZK25,42 EUR (-0)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

 

ostatné

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Jak měříme výkon logistického řetězceGarancia

15.3.2018, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Zdroj: Verlag Dashöfer
Merítka výkonnosti štruktúry logistického reťazca Ďalšou oblasťou, ktorú by mal manažment podrobiť analýze, je štruktúra logistického reťazca. Tak sa preverí, či sa stratégia logistického reťazca úspešne implementovala. Merítka výkonnosti štruktúry reťazca ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016

Náklady související s vozidlem ve vlastnictví právnické osobyGarancia

13.3.2018, Ing. Pavla Strakošová, Ing. Christian Žmolík, Zdroj: Verlag Dashöfer
Náklady súvisiace s vozidlom vo vlastníctve právnickej osoby Ak je vozidlo vlastníctvom právnickej osoby, je vždy súčasťou obchodného majetku tejto osoby a spravidla možno všetky náklady súvisiace s prevádzkou vozidla uplatňovať ako daňovo uznateľné. Pri ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016

Volba systému dopravyGarancia

8.3.2018, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Zdroj: Verlag Dashöfer
Výber systému dopravy Sem patrí výber vhodného systému dopravy (popr. Kombinácia viacerých systémov dopravy), veľkosti dodávok, veľkosti prepravných jednotiek, návrh trasy, časové plánovanie a pod. Rozhodnutie závisí od vzdialenosti manipulačných a dopravných ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016

Týdenní doba odpočinku ve vozidle a rozsudek Soudního dvora EUGarancia

6.3.2018, Ing. Jiří Novotný, Zdroj: Verlag Dashöfer
Týždenný čas odpočinku vo vozidle a rozsudok Súdneho dvora EÚ Európsky súdny dvor rozhodol o prejudiciálnej otázke týkajúcej sa výkladu článku. 8 ods. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016

Strategie řízení logistických řetězcůGarancia

1.3.2018, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stratégia riadenia logistických reťazcov Schopnosť riadiť podnikové činnosti tak, aby sa dosiahli strategických cieľov, predpokladá pochopenie procesov riadenia nielen z hľadiska ich obsahu, ale aj času. Predpokladá to pohľad na realitu v širokých súvislostiach ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016

Zmena rozmerov a hmotností vozidiel vo Fínsku

1.3.2018, Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Od roku 2013 prebiehal vo Fínsku projekt, ktorý mal preukázať vplyv rozmerov nákladných jazdných súprav a obmedzenia hmotností vozidiel na cestnú dopravu. Dlhšími jazdnými súpravami je možné pri jednej jazde prepraviť viac tovaru, ...
viac

Uvedení vozidla do užíváníGarancia

27.2.2018, Ing. Christian Žmolík, Zdroj: Verlag Dashöfer
Uvedenie vozidla do užívania Rozhodujúcim okamihom pre možnosť začatia účtovného aj daňového odpisovania je zahrnutie vozidlá do obchodného majetku a jeho uvedenie do užívania. Na účely účtovníctva je uvedenie do užívania špecifikované v § 7 ods. 11 vyhlášky č. ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016

Otázky a odpovede na skúšku ABTGarancia

23.2.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
1. V zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zamestnancovi musí na celý čas rekondičného pobytu:   1. zabezpečiť programovo riadený zdravotný režim, ubytovanie ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Predaj podniku v jednoduchom účtovníctve v roku 2018Garancia

23.2.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podnik je z pohľadu obchodného práva definovaný ako súbor hmotných ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania. K podniku patria veci, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré patria podnikateľovi a slúžia na prevádzkovanie podniku alebo ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika
Najčítanejšie

Zdravotná spôsobilosť na vedenie motorového vozidlaGarancia

27.11.2014, JUDr. Ján Nociar, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Medzi podmienkami, ktoré musí žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia spĺňať, je podmienka, ktorá je uvedená v ustanovení § 77 ods. 1 písm. d zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke (ďalej len zákon), že žiadateľ musí byť k dátumu udelenia vodičského ...
viac

Výnimky z povinnosti mať kvalifikačnú kartu vodičaGarancia

6.8.2014, Ing. Ľubomír Moravčík, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Už viackrát v tomto časopise sme Vás informovali, že každý, kto chce pracovať ako profesionálny vodič, musí absolvovať základnú kvalifikáciu, podrobiť sa skúške a následne, v päťročných intervaloch, absolvovať pravidelný výcvik. Dokladom o absolvovaní základnej ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Vzor žaloby na povolenie obnovy konaniaGarancia

2.1.2018, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár CSc. Okresný súd ........................ ............................................. ............................................. V .................. dňa ................ K sp. zn. .......................... ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Daň z příjmů z pohledu dopravceGarancia

20.2.2018, Ing. Pavla Strakošová, Ing. Christian Žmolík, Zdroj: Verlag Dashöfer
Spôsoby obstaranie vozidla Možnosti obstaranie vozidla Právnická osoba môže zaobstarať vozidlo pre svoju činnosť (za účelom jeho používania alebo predaja) napr. Kúpi, výmenou, vkladom do majetku, darom, pri transformácii podniku, pri kúpe podniku alebo jeho ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Novela zákona o silniční dopravě 2017Archív

31.10.2017, Mgr. Karel Kovář, Zdroj: Verlag Dashöfer
Novela zákona o cestnej doprave 2017 Dňa 4. 10. 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 304/2017 Zb., Ktorým bol novelizovaný zákon č. 111/1994 Zb. O cestnej doprave (ďalej len "zákon o cestnej doprave"). Novela obsahuje v oblasti autobusovej dopravy zmeny licenčného ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016
Najnovšie Právne predpisy
  • 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (vyšlo dňa: 30.1.2018 v čiastke č. 11)
  • 19/2018 Z.z. novela vyhl. č. 9/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 31.1.2018 v čiastke č. 12)
  • 46/2018 Z.z. novela op. č. 219/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 26.2.2018 v čiastke č. 25)
  • 47/2018 Z.z. novela op. č. 454/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 26.2.2018 v čiastke č. 25)
  • 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 7.3.2018 v čiastke č. 29)
  • 57/2018 Z.z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 7.3.2018 v čiastke č. 29)
  • 63/2018 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 8.3.2018 v čiastke č. 30)
  • 68/2018 Z.z. novela zák. č. 171/1993 Z. z. a č. 404/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 9.3.2018 v čiastke č. 31)
  • 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti (vyšlo dňa: 9.3.2018 v čiastke č. 31)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
1.10.2018, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Získajte maximum informácií o základnej legislatíve o BOZP, o povinnostiach zamestnávateľov a zamestnancov pri vzniku pracovného úrazu, školského, aj iného úrazu, či choroby z povolania, ako aj o postupe pri hlásení a riešení pracovného úrazu. Prihláška tu!
21.3.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2018. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
20.6.2018, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
23.4.2018, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom. Prihláška tu!
16.5.2018, Žilina
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť! Prihláška tu!
23.4.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Oboznámte sa s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Prihláška tu!
30.4.2018, Bratislava
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Aj Vaša firma zamestnáva alebo plánuje v budúcnosti prijať pracovníka zo zahraničia? Na našom školení získate všetky dostupné informácie, ktoré potrebujete k správnemu procesu prijímania či vysielania zamestnancov. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: