NAJNOVŠIE

Nový zákaz jazdy v Tirolskuv v roku 2016

21.10.2016, Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Na diaľnici A12 v Rakúsku v oblasti Tirolska od 1. novembra 2016 začne platiť nový zákaz jazdy pri preprave odpadov. Ide o úsek diaľnice A12 od 6,35 kilometra (mestská časť Langkampfen) do 72,00 kilometra (mestská časť Ampass) v ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | Doprava a logistika
Súvisiace

Automobil prenajatý formou operatívneho leasingu v roku 2016ZámokGarancia

1.10.2016, Bc. Lucia Hanusová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaujíma nás otázka týkajúca sa zaúčtovania operatívneho leasingu - auta a aké povinnosti nám ohľadom toho vyplývajú ? Odpisy sa neuplatňujú? Auto prenajaté formou operatívneho leasingu firma ako nájomca neodpisuje vozidlo. Odpisuje ho prenajímateľ. ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Doprava a logistika
Súvisiace

Povinná pracovná zdravotná službaZámokGarancia

23.9.2016, Michal Kačmár, Zdroj: Verlag Dashöfer
HasPo; JUDr. Paula Babicová Viete, čo je to povinná pracovná zdravotná služba? Ak nie, čítajte pozorne, pretože aj keď máte len jedného zamestnanca, musíte zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu. Bez ohľadu na to, o akú prácu ide, ju musí zabezpečiť ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Doprava a logistika
Súvisiace

Vzor žaloby na povolenie obnovy konaniaZámokGarancia

27.6.2016, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár CSc. Okresný súd ........................ ............................................. ............................................. V .................. dňa ................ K sp. zn. .......................... ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Doprava a logistika
Súvisiace

Náhrady za použitie cestného motorového vozidla pri pracovnej cesteZámokGarancia

2.2.2016, Ing.Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnancovi, ktorý použil na pracovnej ceste cestné motorové vozidlo v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 ZCN, môže zamestnávateľ nárokovú náhradu za jeho použitie poskytnúť dvomi spôsobmi a to v závislosti od toho, na koho žiadosť sa ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Doprava a logistika
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Vzor žaloby na povolenie obnovy konaniaZámokGarancia

27.6.2016, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár CSc. Okresný súd ........................ ............................................. ............................................. V .................. dňa ................ K sp. zn. .......................... ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Doprava a logistika
Súvisiace

Zápis ťažného zariadenia v roku 2014

16.7.2014, Zdroj: SITA
Pri dodatočnom zápise ťažného zariadenia si dajte záležať na potrebných dokumentoch. Keď zaklopete na dvere pracovníka obvodného úradu dopravy s hŕbou papierov v ruke, nečudujte sa, ak odpoveď znie, že dnes ste už desiaty v poradí, čo sem mylne prišiel. Pri ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | Doprava a logistika
Súvisiace

PHM z pohľadu účtovníctva v roku 2015, spôsob účtovania zásob so zreteľom na PHM v roku 2015

11.5.2015, Ing. Alica Fisterová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Veľká časť podnikateľských subjektov na dosahovanie svojich zdaniteľných príjmov používa motorové vozidlá, kde medzi prevádzkové náklady patria vo veľkej miere výdavky na spotrebované pohonné látky. Z pohľadu účtovníctva sa náklady na ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | Doprava a logistika
Súvisiace

Nové pravidlá pre autoškoly od 1.januára 2016

13.1.2016, JUDr. Ján Nociar PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňom 1. januára 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý okrem iných novelizoval aj zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách. Cieľom ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | Doprava a logistika
Súvisiace

Pripravované zmeny v zákone o cestnej premávke od 1. januára 2016

26.7.2015, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V aktuálnom legislatívnom procese sa nachádza i návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | Doprava a logistika
Súvisiace
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 125/2016 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 23.3.2016 v čiastke č. 27)
  • 161/2016 Z.z. vykonáva niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon (vyšlo dňa: 26.4.2016 v čiastke č. 36)
  • 167/2016 Z.z. novela zák. č. 580/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 29.4.2016 v čiastke č. 38)
  • 268/2016 Z.z. novela vyhl. č. 475/2013 Z. z., (vyšlo dňa: 10.10.2016 v čiastke č. 88)
  • 271/2016 Z.z. ustanovuje náležitosti žiadosti o registráciu zastúpenia zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie, ktorá vykonáva bankové činnosti (vyšlo dňa: 17.10.2016 v čiastke č. 91)

Anotácia právnych predpisov

PARTNERI
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
24.10.2016, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Legislatíva, zdroje a príčiny vzniku úrazu, formulár E 101. Prihláška tu!
14.11.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2015. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
30.11.2016, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
29.11.2016, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom... Prihláška tu!
27.10.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký, Ing. Milan Kúdela
Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť! Prihláška tu!
3.11.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Oboznámte sa s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru... Prihláška tu!
27.10.2016, Bratislava
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Osvojte si všetky náležitosti a sociálne aspekty s touto témou súvisiace... Prihláška tu!