ZÁKAZY JÁZD V EURÓPE

 

TÉMA MESIACA

 Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD.

odborník na oblasť cestnej dopravy

Zmena smernice o kombinovanej doprave v roku 2017

 

PRIEMERNé CENY POHONNÝCH HMÔT
9. týždeň (27.2. 2017 - 5. 3. 2017)
Benzín natural 95 oktánový (EUR / l) Benzín natural 98 oktánový (EUR / l) LPG (EUR / l) Motorová nafta (EUR / l) CNG (EUR / kg)
1,319 1,522 0,579 1,172 1,100

Viac informácií

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
31.5.2017 - Daň z príjmov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 26.5.2017
 1 USD1,12 EUR (+0,01)
 1 GBP0,87 EUR (+0,01)
 1 PLN4,18 EUR (-0)
 1 CZK26,41 EUR (-0,05)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

ostatné

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Vzor úplného znenia spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzenýmGarancia

24.5.2017, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; JUDr. Zuzana Nevolná, PhD. Stiahnuť vzor ÚPLNÉ ZNENIE SPOLOČENSKEJ ZMLUVY O ZALOŽENÍ SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM ......................., s. r. o., ku dňu.................. Článok I   Obchodné meno a sídlo ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Skončenie pracovného pomeru dohodouGarancia

22.5.2017, JUDr. Mária Rybárová, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Mária Rybárová, PhD.; JUDr. Juraj Mezei, PhD. Dohoda o skončení pracovného pomeru je dvojstranným právnym úkonom, ktorým na základe zhodného prejavu vôle zamestnanca a zamestnávateľa dochádza ku skončeniu pracovného pomeru k určitému dňu. Skončenie ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

V Turci budú mať lepšiu a bezpečnejšiu cestuGarancia

22.5.2017, Zdroj: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Obyvatelia Turca sa tešia na rekonštrukciu nevyhovujúcej betónovej cesty. Na ceste I. triedy z Turčianskych Teplíc do Príboviec sa dnes začali stavebné práce za účasti ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky Arpáda Érseka. Pätnásťkilometrový úsek bude ...
viac

Účtovanie transakcií vykonaných prostredníctvom platobného systému PaypalGarancia

19.5.2017, Ing. Zuzana Kubaščíková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Služba PayPal nahrádza funkciu sprostredkovateľa medzi bankovým účtom a obchodníkom, s ktorým majiteľ PayPal konta uzavrel obchod. Najväčšou výhodou služby PayPal je anonymita. Vlastník konta nemusí poskytovať osobné údaje z ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Hlásenie prepravy tovaru v Poľsku v roku 2017

19.5.2017, Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. mája 2017 vstúpil do platnosti v Poľsku právny predpis, ktorý zavádza dohľad Ministerstva financií Poľska nad prepravami vybraných druhov zásielok. Od 1. mája 2017 vstúpil do platnosti v Poľsku právny predpis, ktorý ...
viac

Prechod z podvojného účtovníctva na jednoduché účtovníctvoGarancia

18.5.2017, Ing. Eva Mihalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri prechode medzi rôznymi sústavami účtovníctva je nutné vychádzať z Opatrenia MF SR č. 17599/2003-92. Konkrétne v § 3 sa píše o prechode zo sústavy podvojného účtovníctva do sústavy jednoduchého účtovníctva. Základným krokom pre prechod ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Odpisovanie dlhodobého majetkuGarancia

17.5.2017, Bc. Lucia Hanusová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Členenie odpisov Čo je odpis? Dlhodobý majetok sa postupne opotrebúva v prevádzkovom cykle. Miera opotrebenia dlhodobého majetku za účtovné obdobie, vyjadrená v peniazoch, predstavuje  odpisy dlhodobého majetku.  Odpisy majú vyjadriť fyzické ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Problematika nakladania s daňovým nedoplatkom v roku 2017Garancia

16.5.2017, Ing. Božena Jurčíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
1. Všeobecne o daňovom nedoplatku Problematiku daňového nedoplatku, jeho vznik, zaplatenie, vymáhanie a zánik upravuje zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „daňový ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Úprava APLIKÁCIE TIR-EPD v NADVÄZNOSTI na podávanie pre-DEKLARÁCIÍ do Turecka v roku 2017

16.5.2017, Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. marca 2017 došlo k zmenám v aplikácií TIR-EDP, ktoré sa týkali vypĺňania TIR-EPD. K ďalšej zmene v TIR-EDP došlo od 25. apríla 2017 v Turecku ako reakcie na povinné podávaní elektronických predbežných informácií. Zmena súvisí ...
viac

Otázky a odpovede na skúšku ABTGarancia

15.5.2017, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
1. Podľa § 20 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov fyzickej osobe nachádzajúcej sa na pracovisku ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika
Najčítanejšie

Registračný poplatok pre motorové vozidlá z účtovného hľadiskaArchív

7.2.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pre správne zaúčtovanie registračného poplatku pre  motorové   vozidlá  musíme poznať naše zákonné povinnosti a čo nám umožňujú. Registračný poplatok (správny poplatok) Podľa zákona č. 8/2009  Z .  z . o cestnej premávke každé  vozidlo , o ktorom ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Pokyn č. 5 - Formulář potvrzení o činnostech zavedený rozhodnutím Komise (2009/959/EU) ze dne 14. prosince 2009, kterým se mění rozhodnutí 2007/230/ES, o formuláři o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravěGarancia

28.11.2016, Evropská komise, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pokyn č. 5 - Formulár potvrdenia o činnostiach zavedený rozhodnutím Komisie (2009/959 / EÚ) zo 14. decembra 2009, ktorým sa mení rozhodnutie 2007/230 / ES, o formulári o právnych predpisoch v sociálnej oblasti súvisiacich s činnosťami cestnej dopravy Články : ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016

Vzor žaloby na povolenie obnovy konaniaGarancia

27.6.2016, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár CSc. Okresný súd ........................ ............................................. ............................................. V .................. dňa ................ K sp. zn. .......................... ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Zmeny v cestnej doprave na začiatku roku 2017Garancia

23.11.2016, doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zmena maximálnych rozmerov a hmotností v SR od novembra 2016 S účinnosťou od 1. 11. 2016 sa zmenilo nariadenie č. 349/2009 Z. z. o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav, ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Zdravotná spôsobilosť na vedenie motorového vozidlaGarancia

27.11.2014, JUDr. Ján Nociar, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Medzi podmienkami, ktoré musí žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia spĺňať, je podmienka, ktorá je uvedená v ustanovení § 77 ods. 1 písm. d zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke (ďalej len zákon), že žiadateľ musí byť k dátumu udelenia vodičského ...
viac
Najnovšie Právne predpisy
  • 2/2017 Z.z. novela zák. č. 233/1995 Z. z. (vyšlo dňa: 1.1.2017 v čiastke č. 1)
  • 36/2017 Z.z. novela vyhl. č. 161/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 23.2.2017 v čiastke č. 19)
  • 42/2017 Z.z. novela zák. č. 142/2000 Z. z. (vyšlo dňa: 27.2.2017 v čiastke č. 21)
  • 51/2017 Z.z. novela zák. č. 264/1999 Z. z. (vyšlo dňa: 8.3.2017 v čiastke č. 25)
  • 69/2017 Z.z. novela zák. č. 180/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 31.3.2017 v čiastke č. 35)
  • 82/2017 Z.z. novela zák. č. 404/2011 Z. z. a niektorých ďalších zákonov (vyšlo dňa: 15.4.2017 v čiastke č. 42)
  • 95/2017 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 25.4.2017 v čiastke č. 46)
  • 100/2017 Z.z. novela vyhl. č. 210/2000 Z. z. (vyšlo dňa: 4.5.2017 v čiastke č. 49)
  • 110/2017 Z.z. novela vyhl. č. 406/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 23.5.2017 v čiastke č. 53)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
10.7.2017, Žilina
Lektor: Ľubica Kuševová
Legislatíva, zdroje a príčiny vzniku úrazu, formulár E 101. Prihláška tu!
28.6.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2015. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
27.6.2017, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
13.6.2017, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom... Prihláška tu!
8.6.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký, Ing. Milan Kúdela
Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť! Prihláška tu!
29.5.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Oboznámte sa s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru... Prihláška tu!
17.7.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Osvojte si všetky náležitosti a sociálne aspekty s touto témou súvisiace... Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: