Darček mesiaca
Schválené znenie nového zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

ZÁKAZY JÁZD V EURÓPE

 

TÉMA MESIACA

Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD.

odborník na cestnú dopravu

Zavedenie ekologickej dane vo Francúzsku od roku 2020

 

PRIEMERNé CENY POHONNÝCH HMÔT
1. týždeň (1.1.2018 - 7.1.2018)
Benzín natural 95 oktánový (EUR / l) Benzín natural 98 oktánový (EUR / l) LPG (EUR / l) Motorová nafta (EUR / l) CNG (EUR / kg)
1,304 1,513 0,586 1,190 1,110

Viac informácií

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
31.5.2018 - Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 25.5.2018
 1 USD1,17 EUR (+0,01)
 1 GBP0,87 EUR (-0)
 1 PLN4,3 EUR (-0)
 1 CZK25,81 EUR (-0)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

 

ostatné

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

Last Minute Semináre

 

Najnovšie

Otázky a odpovede na skúšku ABTGarancia

23.5.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
1. Zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikové práce:   1. nemožno nariadiť prácu nadčas. Prácu nadčas možno s týmto zamestnancom dohodnúť výnimočne pri prácach podľa odseku 8 a na zabezpečenie bezpečného a plynulého výrobného procesu,   2. ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

ŠvajčiarskoGarancia

23.5.2018, doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Vo Švajčiarsku za používanie cestnej siete je dopravca, ktorý prevádzkuje vozidlo s celkovou hmotnosťou vyššou ako 3,5 t, povinný uhrádzať poplatok. Výška poplatku je závislá od výkonu vozidla v tonokilometroch, preto pri príjazdu ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

SlovinskoGarancia

21.5.2018, doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Vozidla s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t sú povinné v Slovinsku platiť poplatok za používanie cestnej siete vo forme mýta, ktoré môže byť uhradené od 1. 4. 2018 výlučne formou mýtnej jednotky. Pre stanovenie výšky mýtneho poplatku, ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

BOZP v podniku z hľadiska zamestnávateľaGarancia

17.5.2018, Ing. Vladimír Švec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ je v zmysle zák. 124/2006 Z. z. povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane zabezpečovania informácií, vzdelávania a organizácie ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Slovenská republikaGarancia

16.5.2018, doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. 1. 2018 sa zmenila výška mýta za používanie cestnej siete aj na Slovensku. Sadzby mýta na Slovensku upravuje zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií, podľa ktorého sadzby mýta ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobeGarancia

14.5.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Mária Rybárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe môže tak zamestnanec ako i zamestnávateľ z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Zamestnávateľ ako aj zamestnanec tak môže urobiť písomne, avšak nedostatok písomnej ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Zmenky a ich použitie v obchodno-záväzkových vzťahoch a s tým spojené rizikáGarancia

14.5.2018, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Pri uzatváraní zmlúv, ako i v bežnom obchodnom styku podnikateľov sa stretávame s používaním a vystavovaním zmeniek. Najčastejšie sa zmenky vystavujú v súvislosti so zabezpečením záväzkov. Platná zmenka je pre ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Účtovanie nevyfakturovaných dodávok v roku 2018Garancia

14.5.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtovná jednotka, ktorá účtuje v sústave podvojného účtovníctva, je povinná dodržiavať tzv. akruálny princíp účtovníctva. Dodržanie akruálneho princípu účtovná jednotka k súvahovému dňu pri účtovnom období kalendárny rok t. j. k 31. 12. ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Nárok na prestávku v práciGarancia

14.5.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Právo zamestnancov na odpočinok a zotavenie po práci v súlade so základnými zásadami ZP sa obligatórne premieta do rozvrhu pracovného času zohľadnením prestávok v práci, nepretržitého denného a týždenného odpočinku a dní pracovného ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Ukazovatele zadlženosti - faktor schopnosti splácať záväzky (I. časť)Garancia

14.5.2018, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ukazovatele zadlženosti a ich vývoj sú ovplyvnené vývojom ukazovateľov aktivity ( tie vyjadrujú schopnosť zhodnotiť fixné aktíva firmy a dosahovať disponibilnú masu zisku na splácanie záväzkov ) a vývojom ukazovateľov likvidity ( tie ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika
Najčítanejšie

Zdravotná spôsobilosť na vedenie motorového vozidlaGarancia

27.11.2014, JUDr. Ján Nociar, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Medzi podmienkami, ktoré musí žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia spĺňať, je podmienka, ktorá je uvedená v ustanovení § 77 ods. 1 písm. d zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke (ďalej len zákon), že žiadateľ musí byť k dátumu udelenia vodičského ...
viac

Výnimky z povinnosti mať kvalifikačnú kartu vodičaGarancia

6.8.2014, Ing. Ľubomír Moravčík, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Už viackrát v tomto časopise sme Vás informovali, že každý, kto chce pracovať ako profesionálny vodič, musí absolvovať základnú kvalifikáciu, podrobiť sa skúške a následne, v päťročných intervaloch, absolvovať pravidelný výcvik. Dokladom o absolvovaní základnej ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Vzor žaloby na povolenie obnovy konaniaGarancia

2.1.2018, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár CSc. Okresný súd ........................ ............................................. ............................................. V .................. dňa ................ K sp. zn. .......................... ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Nový zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávkeGarancia

28.3.2018, Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
14. marca 2018 NR SR schválila nový zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, ktorý nahradzuje zákon č. 725/2004 Z. z. Súčasný zákon č. 725/2004 Z. z. o o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Doklad o absolvovaní povinnej základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku niektorých vodičovGarancia

30.11.2014, Ing. Ľubomír Moravčík, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Na vykonávanie povolania, na ktoré je potrebná niektorá zo skupín vodičského oprávnenia pre osobnú a nákladnú dopravu, sa profesionálni vodiči musia v školiacich strediskách zúčastniť na dodatočných inštruktážnych programoch nad rámec bežnej výučby vykonávanej ...
viac
Najnovšie Právne predpisy
  • 133/2018 Z.z. ustanovuje podrobnosti o dokladoch vozidla (vyšlo dňa: 15.5.2018 v čiastke č. 50)
  • 134/2018 Z.z. ustanovuje podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke (vyšlo dňa: 15.5.2018 v čiastke č. 50)
  • 135/2018 Z.z. ustanovuje podrobnosti o cestnej technickej kontrole (vyšlo dňa: 15.5.2018 v čiastke č. 50)
  • 136/2018 Z.z. ustanovuje podrobnosti o technickej službe overovania (vyšlo dňa: 15.5.2018 v čiastke č. 50)
  • 137/2018 Z.z. ustanovuje podrobnosti v oblasti technickej kontroly (vyšlo dňa: 15.5.2018 v čiastke č. 50)
  • 138/2018 Z.z. ustanovuje podrobnosti v oblasti emisnej kontroly (vyšlo dňa: 15.5.2018 v čiastke č. 50)
  • 139/2018 Z.z. ustanovuje podrobnosti v oblasti kontroly originality (vyšlo dňa: 15.5.2018 v čiastke č. 50)
  • 140/2018 Z.z. ustanovuje podrobnosti v oblasti montáže plynových zariadení (vyšlo dňa: 15.5.2018 v čiastke č. 50)
  • 141/2018 Z.z. ustanovuje podrobnosti o štátnom odbornom dozore a odbornom dozore technických služieb na úseku prevádzky vozidiel v cestnej premávke (vyšlo dňa: 15.5.2018 v čiastke č. 50)
  • 148/2018 Z.z. o sumách stravného (vyšlo dňa: 25.5.2018 v čiastke č. 53)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
1.10.2018, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Získajte maximum informácií o základnej legislatíve o BOZP, o povinnostiach zamestnávateľov a zamestnancov pri vzniku pracovného úrazu, školského, aj iného úrazu, či choroby z povolania, ako aj o postupe pri hlásení a riešení pracovného úrazu. Prihláška tu!
26.7.2018, Košice
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2018. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
20.6.2018, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
11.9.2018, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom. Prihláška tu!
23.8.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť! Prihláška tu!
19.11.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Oboznámte sa s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Prihláška tu!
20.9.2018, Žilina
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Počas školenia Vás lektorka oboznámi s aktuálnym stavom legislatívy týkajúcej sa medzinárodného zamestnávania, vysielania a medzinárodného prenájmu zamestnancov ako aj  s povinnosťami, ktoré pre zamestnávateľa z neho vyplývajú. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: