ZÁKAZY JÁZD V EURÓPE

 

TÉMA MESIACA

 Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD.

odborník na oblasť cestnej dopravy

Zmeny v cestnej doprave na začiatku roku 2017

 

PRIEMERNé CENY POHONNÝCH HMÔT
52. týždeň (26.12. 2016 - 1. 1. 2017)
Benzín natural 95 oktánový (EUR / l) Benzín natural 98 oktánový (EUR / l) LPG (EUR / l) Motorová nafta (EUR / l) CNG (EUR / kg)
1,300 1,509 0,562 1,165 1,040

Viac informácií

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.1.2017 - Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 23.1.2017
 1 USD1,06 EUR (-0)
 1 GBP0,87 EUR (+0,01)
 1 PLN4,37 EUR (-0)
 1 CZK27,02 EUR (0)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

ostatné

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Zimní výbava u nás a ve státech Evropy v roce 2017Garancia

17.1.2017, Mgr. Karel Kovář, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zimná výbava u nás a v štátoch Európy v roku 2017 zimná výbava v ČR Používanie zimných pneumatík je stanovené § 40a zákona č. 361/2000 Zb. O premávke na pozemných komunikáciách, v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o cestnej premávke" ), a v tomto ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Minimálna mzda v Rakúsku v roku 2017

11.1.2017, Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. 1. 2017 začalo Rakúsko dôsledne kontrolovať dodržiavanie smernice o vysielaní pracovníkov a vyplácanej mzde vodičom. Dopravcovia pred uskutočnením prepravy sú povinní podávať elektronické hlásenie v prípade kabotážnej prepravy, ...
celý článok

Zpoplatnění obecného užívání vybraných pozemních komunikací v roce 2017Garancia

10.1.2017, Ing. Jan Brouček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Spoplatnenie vybraných komunikácií v štátoch Európy Nasledujúca tabuľka uvádza štáty Európy sa zavedeným spoplatnením vybraných komunikácií (len pre vozidlá nad 3,5 tony). Štát Web Poznámka AT Rakúsko www.asfinag.at Mýtne od 3,5 t podľa vzdialenosti, náprav a ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016

Minimálna mzda v cestnej doprave v Taliansku v roku 2017

9.1.2017, Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V Taliansku vstúpil dňa 27. 12. 2016 do platnosti zákon o vysielaní pracovníkov, ktorý je uplatňovaný tak na medzinárodnú ako aj na autobusovú dopravu. V októbri Ministerstvo práce Talianska informovalo, že zákon bude vychádzať z ...
celý článok

Cestovní náhrady pro rok 2017Garancia

3.1.2017, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Cestovné náhrady pre rok 2017 Tak ako každoročne, boli aj s účinnosťou od 1. 1. 2017 zmenené sadzby, na základe ktorých sa vypočítavajú nároky zamestnancov na cestovné náhrady pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách. Vyhláška č. 440/2016 Zb. Vyhláškou ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016

Čakacie doby na cestných hraničných priechodoch

3.1.2017, Zdroj: Finančná správa SR
Aktuálne čakacie doby na hraničných priechodoch v Slovenskej republike dňa 3.1.2017. Názov hraničného priechodu Doba čakania na vstupe do EÚ Doba čakania na výstupe z EÚ Poznámka Posledná aktualizácia Nákladná doprava Osobná doprava ...
celý článok

Celní úmluva o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR)Garancia

1.1.2017, Evropská komise, Zdroj: Verlag Dashöfer
Colný dohovor o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetov TIR (Dohovor TIR) COLNÝ DOHOVOR O MEDZINÁRODNEJ PREPRAVE TOVARU NA PODKLADE KARNETOV TIR (DOHOVOR TIR, 1975) Poznámka: Iba text dohovoru a jeho príloh uložené u generálneho tajomníka Organizácie ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Prehľad legislatívnych zmien od 1.1.2017

30.12.2016, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prinášame prehľad legislatívnych zmien od 1.1.2017. Legislatívne zmeny od 1.1.2017 si môžeme prezrieť z hľadiska zákonov, ktoré strácajú platnosť, zákonov, ktoré nadobúdajú účinnosť a novelizovaných zákonov. V prípade, že aktuálne ...
celý článok

Typy elektronických diaľničných známok pre rok 2017

28.12.2016, Zdroj: Národná diaľničná spoločnosť
Diaľničná známka je poplatok za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ktorý je viazaný na určité časové obdobie, bez ohľadu na prejdenú vzdialenosť, resp. počet jázd. Diaľničná známka je poplatok za užívanie vymedzených úsekov ...
celý článok

Pokyny pro kontrolní složky členských států v oblasti silniční dopravyGarancia

27.12.2016, Ing. Jiří Novotný, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pokyn č. 1 - Výnimka z limitov pre minimálnu dobu odpočinku a maximálnu dobu konania s cieľom nájdenia vhodného miesta zastávky Článok: 12 nariadenia (ES) č. 561/2006. Prístup, ktorý sa má dodržiavať: Článok 12 obsahuje ustanovenia, ktoré umožňujú vodičovi ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016
Najčítanejšie

Doklad o absolvovaní povinnej základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku niektorých vodičovGarancia

30.11.2014, Ing. Ľubomír Moravčík, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Na vykonávanie povolania, na ktoré je potrebná niektorá zo skupín vodičského oprávnenia pre osobnú a nákladnú dopravu, sa profesionálni vodiči musia v školiacich strediskách zúčastniť na dodatočných inštruktážnych programoch nad rámec bežnej výučby vykonávanej ...
celý článok

Zmeny v cestnej doprave na začiatku roku 2017Garancia

23.11.2016, doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zmena maximálnych rozmerov a hmotností v SR od novembra 2016 S účinnosťou od 1. 11. 2016 sa zmenilo nariadenie č. 349/2009 Z. z. o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav, ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Zdravotná spôsobilosť na vedenie motorového vozidlaGarancia

27.11.2014, JUDr. Ján Nociar, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Medzi podmienkami, ktoré musí žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia spĺňať, je podmienka, ktorá je uvedená v ustanovení § 77 ods. 1 písm. d zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke (ďalej len zákon), že žiadateľ musí byť k dátumu udelenia vodičského ...
celý článok

Používanie digitálnych tachografov od 1.1.2014Garancia

30.10.2013, Ing. Hana Jurkovičová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Základné ustanovenia o časoch jazdy, prestávkach a dobách odpočinku sú upravené v nariadení Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a  ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Výnimky z povinnosti mať kvalifikačnú kartu vodičaGarancia

6.8.2014, Ing. Ľubomír Moravčík, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Už viackrát v tomto časopise sme Vás informovali, že každý, kto chce pracovať ako profesionálny vodič, musí absolvovať základnú kvalifikáciu, podrobiť sa skúške a následne, v päťročných intervaloch, absolvovať pravidelný výcvik. Dokladom o absolvovaní základnej ...
celý článok
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika
Najnovšie Právne predpisy
  • 2/2017 Z.z. novela zák. č. 233/1995 Z. z. (vyšlo dňa: 1.1.2017 v čiastke č. 1)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
24.2.2017, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Legislatíva, zdroje a príčiny vzniku úrazu, formulár E 101. Prihláška tu!
25.1.2017, Žilina
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2015. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
24.2.2017, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
10.2.2017, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom... Prihláška tu!
6.2.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Martin Ťažký, Ing. Milan Kúdela
Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť! Prihláška tu!
2.3.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Oboznámte sa s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru... Prihláška tu!
25.1.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Osvojte si všetky náležitosti a sociálne aspekty s touto témou súvisiace... Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: