Darček mesiaca
Právne predpisy v oblasti cestnej dopravy v roku 2017

 

ZÁKAZY JÁZD V EURÓPE

 

TÉMA MESIACA

Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD.

odborník na cestnú dopravu

Pripomienky k smernici o vysielaní zamestnancov v roku 2017

 

PRIEMERNé CENY POHONNÝCH HMÔT
36. týždeň (4. 9. 2017 - 10. 9. 2017)
Benzín natural 95 oktánový (EUR / l) Benzín natural 98 oktánový (EUR / l) LPG (EUR / l) Motorová nafta (EUR / l) CNG (EUR / kg)
1,285 1,493 0,576 1,088 1,060

Viac informácií

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.9.2017 - Spotrebná daň z alkoholických nápojov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 25.9.2017
 1 USD1,2 EUR (+0,01)
 1 GBP0,88 EUR (-0)
 1 PLN4,27 EUR (-0,01)
 1 CZK26,05 EUR (-0,03)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

 

ostatné

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Lešenie z hľadiska BOZP (príprava, kontrola, stavba)Garancia

25.9.2017, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri stavbe lešení treba z hľadiska bezpečnosti práce dôsledne dodržiavať platné technické normy a montážne návody výrobcov lešení vypracované na ich základe. Okrem návodov však treba rešpektovať predovšetkým platné zákony, nariadenia a  ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Pripravované zjednotenie požiadaviek minimálnej mzdy vodičov v zahraničí

25.9.2017, Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa návrhu zmeny smerníc EÚ sa majú zjednotiť podmienky, podľa ktorých jednotlivé členské štáty EÚ požadujú od dopravcov registrovaných v inom členskom štáte, aby uplatňo-vali národné predpisy pri odmeňovaní vodiča. Podľa návrhu ...
viac

Pripravovaná zmena týždenných odpočinkov vodičov

22.9.2017, Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Európska Komisia v rámci takzvaného „Cestného balíčka“ pripravila návrh zmeny na-riadenia (ES) č. 561/2006. Hlavnými navrhovanými zmenami je definovanie nekomerčnej prepravy, pri ktorej dopravca nepodlieha podmienkam ...
viac

Colníci kontrolovali pohonné hmoty

18.9.2017, Zdroj: Finančná správa SR
Žilinskí colníci tento rok vykonali so spektrometrom 118 kontrol zameraných na pohonné hmoty, pričom v 2 prípadoch zistili porušenie predpisov. Žilinskí colníci tento rok vykonali so spektrometrom 118 kontrol zameraných na pohonné hmoty, pričom v 2 ...
viac

Mýto z hľadiska DPH v roku 2017

18.9.2017, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prišla nám zahraničná faktúra z CZ za české mýto. Faktúra je bez DPH. Treba takúto faktúru samozdaniť? České mýto nepodlieha DPH, tzn. neexistuje ani možnosť vrátanie dane. Mýtne poplatky možno charakterizovať ako odplatu za službu ...
viac

Podozrivé kontajnery sú pod drobnohľadom

15.9.2017, Zdroj: Finančná správa SR
Európski colníci vrátane slovenských už rok používajú nový IT nástroj v boji proti podvodom. Colné orgány majú prístup k systémom, ktoré zaznamenávajú pohyby kontajnerov prepravovaných na námorných plavidlách a zhromažďujú informácie o tovare, ktorý vstupuje, ...
viac

Normy týkajúce sa verejnej osobnej dopravy

8.9.2017, Zdroj: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Na zabezpečenie organizácie, prevádzky a infraštruktúry verejnej osobnej dopravy sa uplatňuje množstvo technických noriem, ktoré spolu vzájomne súvisia. Na zabezpečenie organizácie, prevádzky a infraštruktúry verejnej osobnej dopravy sa uplatňuje množstvo ...
viac

NDS podpísala zmluvu o financovaní diaľnice D3 SVRČINOVEC - SKALITÉ z eurofondov

4.9.2017, Zdroj: Národná diaľničná spoločnosť
Zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku na projekt D3 Svrčinovec - Skalité, 2. fáza z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OP II) pred niekoľkými dňami podpísali zástupcovia NDS a Ministerstva dopravy a výstavby SR. Podmienkou podpisu zmluvy ...
viac

Sadzby minimálnej mzdyGarancia

25.8.2017, Ing. Miroslav Mačuha, Marta Weberová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Miroslav Mačuha; Marta Weberová V súlade s § 2 ods. 1 ZMM sa nariadením vlády Slovenskej republiky ustanovuje suma minimálnej mzdy 2 základnými sadzbami, a to: za mesiac  (mesačná minimálna mzda) a za každú hodinu  (hodinová minimálna mzda). Mesačná ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Doplatok do minimálnej mzdyGarancia

23.8.2017, Ing. Miroslav Mačuha, Marta Weberová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Miroslav Mačuha; Marta Weberová Ak mzda zamestnanca nedosiahne v kalendárnom mesiaci výšku minimálnej mzdy,  zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi doplatok,  ktorý predstavuje rozdiel medzi dosiahnutou mzdou a príslušnou výškou minimálnej mzdy (§ ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika
Najčítanejšie

Vzor žaloby na povolenie obnovy konaniaGarancia

27.6.2016, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár CSc. Okresný súd ........................ ............................................. ............................................. V .................. dňa ................ K sp. zn. .......................... ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Minimálna mzda v cestnej doprave v roku 2016Garancia

3.6.2016, doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V západnej Európe viaceré krajiny zavádzajú povinnosť uhrádzať vodičovi minimálnu mzdu podľa národných predpisov štátu, do ktorého sa vykonáva preprava. Napriek tomu, že sa predpokladá, že takýto prístup je v rozpore s právom EÚ, sú štáty, ktoré minimálnu mzdu ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika

Zdravotná spôsobilosť na vedenie motorového vozidlaGarancia

27.11.2014, JUDr. Ján Nociar, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Medzi podmienkami, ktoré musí žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia spĺňať, je podmienka, ktorá je uvedená v ustanovení § 77 ods. 1 písm. d zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke (ďalej len zákon), že žiadateľ musí byť k dátumu udelenia vodičského ...
viac

Pokyn č. 6 - Zaznamenávání času stráveného na trajektu nebo ve vlaku, pokud má řidič k dispozici lůžko nebo lehátko.Archív

7.2.2017, Evropská komise, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pokyn č. 6 - Zaznamenávanie času stráveného na trajekte alebo vo vlaku, ak má vodič k dispozícii lôžko alebo ležadlo. Článok: 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 561/2006. Prístup, ktorý sa má dodržiavať: Podľa článku. 4 písm. f) vo všeobecnosti platí, že v čase ...
viac
ZámokPrístupné pre: Doprava a logistika
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016

Doklad o absolvovaní povinnej základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku niektorých vodičovGarancia

30.11.2014, Ing. Ľubomír Moravčík, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Na vykonávanie povolania, na ktoré je potrebná niektorá zo skupín vodičského oprávnenia pre osobnú a nákladnú dopravu, sa profesionálni vodiči musia v školiacich strediskách zúčastniť na dodatočných inštruktážnych programoch nad rámec bežnej výučby vykonávanej ...
viac
Najnovšie Právne predpisy
  • 110/2017 Z.z. novela vyhl. č. 406/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 23.5.2017 v čiastke č. 53)
  • 139/2017 Z.z. novela zák. č. 669/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 2.6.2017 v čiastke č. 60)
  • 144/2017 Z.z. novela zák. č. 555/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 6.6.2017 v čiastke č. 61)
  • 168/2017 Z.z. o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk a obchodníkmi s cennými papiermi na účely zabezpečenia zberu údajov podľa osobitného predpisu (vyšlo dňa: 28.6.2017 v čiastke č. 69)
  • 172/2017 Z.z. novela vyhl. č. 475/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 30.6.2017 v čiastke č. 71)
  • 176/2017 Z.z. novela zák. č. 338/2000 Z. z. (vyšlo dňa: 4.7.2017 v čiastke č. 73)
  • 188/2017 Z.z. novela vyhl. č. 419/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 13.7.2017 v čiastke č. 76)
  • 197/2017 Z.z. novela vyhl. č. 161/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 27.7.2017 v čiastke č. 81)
  • 199/2017 Z.z. o náležitostiach oznámenia potrebného na zistenie ďalších osôb, ktoré na základe vzťahu k oznamovateľovi majú k banke alebo k pobočke zahraničnej banky osobitný vzťah (vyšlo dňa: 2.8.2017 v čiastke č. 83)
  • 200/2017 Z.z. o náležitostiach žiadosti banky o predchádzajúci súhlas na zriadenie pobočky v zahraničí (vyšlo dňa: 2.8.2017 v čiastke č. 83)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
13.11.2017, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Legislatíva, zdroje a príčiny vzniku úrazu, formulár E 101. Prihláška tu!
2.10.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2015. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
27.9.2017, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
13.12.2017, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom... Prihláška tu!
,
Lektor:
Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť! Prihláška tu!
14.11.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Oboznámte sa s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru... Prihláška tu!
27.10.2017, Žilina
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Osvojte si všetky náležitosti a sociálne aspekty s touto témou súvisiace... Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: